English version of this page

Ny leder ved STK

Inger Skjelsbæk er ny leder ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning fra januar 2021.

Bildet kan inneholde: munn, øye, øyenbryn, kjeve, blazer.

Inger Skjelsbæk. Foto: UiO

Inger Skjelsbæk ble tilsatt som professor ved STK i 2019. Som forsker har hun særlig fokusert på temaer knyttet til kjønn, fred, vold, konflikt og sikkerhet. Fra 1995 til 2015 arbeidet hun ved Institutt for Fredsforskning (PRIO), der hun har vært assisterende direktør og forskningssjef samt sentral i utviklingen av PRIOs Center on Gender, Peace and Security (GPS). Mellom 2015 og 2018 var hun ansatt som førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, UiO. I tillegg til stillingen ved STK, er Skjelsbæk professor II ved PRIO. Hun er også tilknyttet Center for Research on Extremism (C-REX) ved UiO, der hun jobber med kjønn og ekstremisme.

Skjelsbæk forteller at hun ser frem til å tre inn i rollen som senterleder på STK:

Jeg gleder meg veldig til å få være med å lede det største fagmiljøet i kjønnsforskning i Norge. Kjønnsforskningen på STK er et sterkt flerfaglig miljø og jeg håper å kunne bidra til å videreutvikle og styrke denne profilen, som også Helene Aarseth har vektlagt mens hun har vært leder. Det skal være plass til ulike typer forskning og fagforankringer og høyt under taket for diskusjoner og brytninger mellom disse. Det er dette som gjør sammensatte fagmiljøer gode, nemlig at det er plass til ulikheter og at man dyrker frem gjensidig nysgjerrighet på, og respekt for, hverandres kompetanse og ekspertise. Jeg håper dette også er noe våre studenter vil oppleve som verdifullt, både i møte med staben, i undervisningen og seg imellom.

Når det gjelder fremtidsambisjoner, er kjønnsbalanse og videreutvikling av internasjonale nettverk blant prioriteringene til Skjelsbæk:

–Jeg håper at jeg kan bidra til å gjøre kjønnsforskningen noe mindre kvinnedominert, og mer kjønnsbalansert. Det tror jeg er bra for ethvert fag- og arbeidsmiljø. Kjønnsforskningen er under press mange steder i verden og det er viktig å vise hvordan og hvorfor dette fagmiljøet har en viktig og berettiget plass, ikke bare i Norge men også internasjonalt. Jeg håper derfor at STK kan videreutvikle sterke internasjonale nettverk så vi også kan bidra til å støtte tilsvarende miljøer under press andre steder i verden, sier Skjelsbæk.

Skjelsbæk tar over fra Helene Aarseth, som har ledet senteret siden starten av 2019. Aarseth forteller at STK har gjennomgått store endringer i løpet av disse to årene:

Helene Aarseth. Foto: privat

STK har nå vært gjennom et ganske omfattende generasjonsskifte. Mange av dem som har vært med på å forme STK de siste tiårene er nå gått av med pensjon. Samtidig har senteret fått svært mange dyktige og hyggelige nye medarbeidere og flere spennende prosjekter i løpet av de siste to årene. Vi er selvsagt stolte over at Inger Skjelsbæk dro i land et Consolidator Grant fra ERC, og vi har også andre spennende og viktige prosjekter på gang.

Heldigvis fortsetter Aarseth som professor ved STK:

–Selv om jeg går av som leder, ser jeg virkelig frem til å være del av dette nye fagmiljøet fremover! Ikke minst er jeg overbevist om at vi har fått en riktig god leder som kan skape en god ramme og gode vilkår for STK fremover. Jeg ønsker Inger lykke til! konkluderer Aarseth.

STK ønsker Inger Skjelsbæk velkommen som ny leder, og takker samtidig Helene Aarseth for innsatsen gjennom to viktige år for senteret.

Av Anna Young
Publisert 5. jan. 2021 14:54 - Sist endret 5. mars 2021 14:08