English version of this page

NORA-konferansen 2022 søker forslag til sesjoner

NORA-konferansen 2022 skal finne sted i Oslo mellom 20. og 22. juni, med temaet «Tensions and Potentials in Nordic Feminist and Gender Research». Frist for å sende forslag til sesjoner er 6. September 2021.

Bildet kan inneholde: natur, azure, organisme, font, verden.

Foto: Kunst og design av Eva Kragh Petersen

NORA-konferansen skal være et samlingspunkt for nordiske kjønnsforskere. Konferansen har som mål å situere og kartlegge bredden og dybden innenfor feministisk forskning og kjønnsforskning i Norden, så vel som å muliggjøre dialog på tvers av landegrenser og disipliner.

Ved å bygge videre på debatter fra tidligere NORA-konferanser, skal konferansen utforske mulighetene for samarbeid på tvers av interne forskjeller. Dette skal skje gjennom åpen dialog der ulike metodologiske, teoriske og empiriske tilnærminger sirkulerer både innenfor og på tvers av fagmiljøer.

Du kan lese mer om konferansen på NORA 2022-nettsiden

Forslag til sesjoner

Konferansen ønsker forslag til sesjoner som tar for seg på tidligere, nåværende og kommende strømninger innenfor feministisk forskning og kjønnsforskning, eller som gir tematiske overblikk over sentrale teoretiske perspektiver og forskningsfelt. Foreslåtte sesjoner bør kombinere internasjonal dialog med teoretiske tilnærminger eller temaer som er relevante for Norden. 

Vi oppfordrer til sesjoner som vektlegger nordiske temaer, diskusjoner og forskningsinteresser i konteksten av økt globalisering innenfor akademia. Last ned call for sessions her.

Send inn forslag til sesjon her

Fristen for å sende forslag til sesjoner er 6. september. Det blir mulig å sende inn forslag til papers fra 27. september 2021.

Publisert 27. aug. 2021 09:34 - Sist endret 17. nov. 2022 14:29