English version of this page

Nytt emne på STK: KFL4055 Gender and Society

Til høsten tilbyr Senter for tverrfaglig kjønnsforskning et nytt masteremne: KFL4055 Gender and Society. Emnet ser på hvordan kjønnede ulikheter, praksiser og subjektiviteter reproduseres – både i individet og i samfunnet som helhet. Professor Helene Aarseth er emneansvarlig.

Illustrasjon som viser en stor folkemengde

Hvordan kan vi forstå dynamikkene som ligger bak reproduksjonen av kjønnede ulikheter, praksiser og subjektiviteter i dagens samfunn? Illustrasjon: Colourbox

KFL4055 Gender and Society utforsker hvordan vi kan forstå og teoretisere kjønnede maktstrukturer, praksiser og subjektiviteter i dagens samfunn. Emnet vektlegger sosiale teorier om kjønn. Vi ser på hvordan disse teoretiske tilnærmingene har blitt utviklet over tid, hvordan de skiller seg fra hverandre, og hvilke styrker og begrensninger de har. Emnet fokuserer særlig på følgende teoretiske retninger: interseksjonelle teorier, sosialistisk-feministiske teorier og teorier som fokuserer på rollen som følelser har i samspillet mellom individ og samfunn. 

Emnet erstatter KFL4055 Theorising Gender Equality. Mens dette tidligere emnet hadde hovedfokus på kjønnede maktstrukturer, skal det nye emnet introdusere studentene for forskjellige måter å teoretisere og forstå samspillet mellom kjønn og samfunn i dag. 

Undervisning

Undervisningen vil bestå av en blanding av forelesninger og studentaktiviteter. Professor Helene Aarseth er emneansvarlig. Aarseths forskningsinteresser overlapper med emnets hovedtemaer, og inkluderer kjønnsrelasjoner i det nyliberale samfunnet, sosiologisk teori og teori om affekt og emosjoner. 

Hva lærer du?

Kurset gir et overblikk over sentrale analytiske verktøy som kan brukes for å forstå dynamikkene som ligger bak kjønnede ulikheter, praksiser og subjektiviteter i dagens samfunn. Man introduseres for forskjellige måter å forstå samspillet mellom kjønn og samfunn på, og om styrkene og begrensningene ved forskjellige tilnærminger. 

Etter å ha tatt dette emnet, vil du kunne bruke kjønnsperspektiver til å stille kritiske spørsmål og videreutvikle klassiske sosiale teorier. Videre lærer du å anvende kjønnsperspektiver i teoretiske diskusjoner og empiriske studier. 

Les mer på emnesiden 

Publisert 31. mai 2021 13:03 - Sist endret 1. juni 2021 10:02