English version of this page

Nytt emne på STK: KFL4065 Gender, Peace and Conflict

Hvordan spiller kjønn inn i væpnet konflikt, politisk vold og fredsbygging, og hvordan påvirker konflikt og fred våre forståelser av kjønn? Høsten 2021 tilbyr Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) et nytt emne, KFL4065 Gender, Peace and Conflict, som skal utforske nettopp disse spørsmålene. Inger Skjelsbæk er emneansvarlig på kurset.

En gruppe med kvinner som holder et banner der det står "Peace"

Jane Addams (nest til venstre), med andre amerikanske fredsdelegater på et skip på vei til International Congress of Women i Haag i 1915. Foto: George Grantham Bain Collection/Library of Congress, Washington, D.C. (LC-DIG-ggbain-18848)

På KFL4065 skal studenter lære om hvordan forskjellige fagfelt analyserer og forklarer fred og konflikt i et kjønnsperspektiv. I løpet av semesteret kommer vi til å utforske aktuelle temaer som kjønnsnormer, sikkerhet, fredsbygging, konfliktrelatert seksuell vold, barn født av krig, overgangsrett og voldelig ekstremisme. Emnet ser også på hvordan kjønnsperspektiver kan integreres i politikk, og også hvordan gender mainstreaming kan implementeres i politikk og praksis.

Undervisning og aktiviteter

Professor Inger Skjelsbæk er emneansvarlig på kurset. Som forsker har Skjelsbæk bred erfaring med temaer knyttet til kjønn, fred, vold, konflikt og sikkerhet, og hun har blant annet vært sentral i utviklingen av Institutt for fredsforskning PRIOs Center on Gender, Peace and Security (GPS). Hun leder nå EuroWARCHILD, et prosjekt som har som mål å forstå behovene og rettighetene til barn født av krig. På emnet kommer det også til å være noen gjesteforelesninger fra ledende eksperter innenfor sine respektive felt.

Som en del av emneaktivitetene kommer studentene til å besøke PRIO Center on Gender, Peace and Security. Besøket gir studentene anledning til å møte mennesker som jobber innenfor politikk og praksis knyttet til kjønn, fred og konflikt. Disse ressursmenneskene kommer til å diskutere hvordan de bruker forskning i praksis. Studentene kommer også til å fokusere på dette temaet i en semesteroppgave.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet, kommer studentene til å ha oversikt over sentrale temaer knyttet til kjønn, fred og konflikt, samt viktige analytiske konsepter og begreper som anvendes i forskning om disse temaene. Studentene kommer også til å ha en forståelse av fordeler og ulemper knyttet til metodologiske tilnærminger innenfor relevante fagfelt. Gjennom hele semesteret kommer vi til å ha et blikk på hvordan teoretisk kunnskap kan oversettes til politikk og praksis.

Les mer på emnesiden

Publisert 27. mai 2021 11:19 - Sist endret 17. nov. 2022 14:30