Inger Skjelsbæk

Bilde av Inger Skjelsbæk
English version of this page
Mobiltelefon +47 93802492
Rom 428
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse NEMKO bygget Gaustadalleen 30D
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser:

 • Kvinner, fred og sikkerhet
 • Konfliktrelatert seksuell vold
 • Sosialpsykologi
 • Bosnia og Balkan
 • Overgangsrettferdighet
 • Normteori
 • Likestilling som merkevare
 • Kvalitativ forskning

Bakgrunn:

 • Gjesteforsker ved Center for Women, Peace and Security, London School of Economics and Political Science (2017-2019)
 • Førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, UiO (2015-2018)
 • Forsker ved Institutt for Fredsforskning, PRIO (1995-2015)
 • Gjesteforsker ved Human Rights Center, UC Berkeley (2011-2012)
 • PhD i sosialpsykologi fra NTNU (2007)

Undervisningserfaring:

Ved STK har jeg nylig undervist i:

Samarbeid:

Du kan finne mer informasjon på min engelske side.

Emneord: Kjønn, Kvinner fred og sikkerhet, Krig og konflikt, Bosnia, Sosialpsykologi, Seksuell vold

Publikasjoner

 • Skjelsbæk, Inger & Bæk, Sindre (2022). The Women, Peace and Security norms as seen by Norwegian male officers . Nordic Journal of Working Life Studies. ISSN 2245-0157.
 • Larsen, Eirinn; Moss, Sigrun Marie & Skjelsbæk, Inger (2021). Introduction . I Larsen, Eirinn; Moss, Sigrun Marie & Skjelsbæk, Inger (Red.), Gender Equality and Nation Branding in the Nordic Region . Routledge. ISSN 9780367861353. s. 1–12. doi: 10.4324/9781003017134. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skjelsbæk, Inger (2020). Chapter 16. "Gender and war: Bosnian psychologists dealing with conflict related sexual violence during and after war". I Hagenaars, Polli; Plavšić, Marlena; Sveaas, Nora; Wagner, Ulrich & Wainwright, Tony (Red.), Human Rights Education for Psychologists. Routledge. ISSN 9780429274312. s. 221–232.
 • Skjelsbæk, Inger; Hansen, Julie Marie & Lorentzen, Jenny Kathrine (2020). Hopes and misguided expectations: How policy documents frame gender in efforts at preventing terrorism and violent extremism. Politics, Religion & Ideology. ISSN 2156-7689. 21(4), s. 469–486. doi: 10.1080/21567689.2020.1851873.
 • Skjelsbæk, Inger & Tryggestad, Torunn Lise (2020). Pro-gender norms in Norwegian peace engagement: Balancing experiences, values, and interests. Foreign Policy Analysis. ISSN 1743-8586. 16(2), s. 181–198. doi: 10.1093/fpa/orz028.
 • Skjelsbæk, Inger & Tryggestad, Torunn Lise (2019). Gender Equality and Norwegian Peace Engagement – A Balancing Act. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. 43(4), s. 306–320. doi: 10.18261/issn.1891-1781-2019-04-05. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skjelsbæk, Inger (2019). Å ruste ned seksuelle overgrp i krig. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 36(1), s. 53–63. doi: 10.18261/issn.1504-3053-2019-01-06. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skjelsbæk, Inger & Tryggestad, Torunn Lise (2019). Chapter 40: Donor States Delivering on WPS: The Case of Norway, The Oxford Handbook of Women, Peace, and Security. Oxford University Press. ISSN 9780190638276. doi: 10.1093/oxfordhb/9780190638276.013.39.
 • Skjelsbæk, Inger (2018). Silence breakers in war and peace: Research on gender and violence with an ethics of engagement. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society. ISSN 1072-4745. 25(4), s. 496–520. doi: 10.1093/sp/jxy031.
 • Skjelsbæk, Inger (2018). Perpetrators of Sexual Violence in Armed Conflict. I Williams, Timothy & Buckley-Zistel, Susanne (Red.), Perpetrators and Perpetration of Mass Violence: Action, Motivations and Dynamics. Routledge. ISSN 978-0815386179. doi: 10.4324/9781351175869-9.
 • Houge, Anette Bringedal & Skjelsbæk, Inger (2018). Securitising Sexual Violence: Transitions from War to Peace. I Fitz-Gibbon, Kate; Walklate, Sandra; McCulloch, J & Maher, JaneMaree (Red.), Intimate Partner Violence, Risk and Security. Securing Women’s Lives in a Global World. Routledge. ISSN 978-1-13-870035-2.
 • Skjelsbæk, Inger & Doeland, Elin Martine (2018). Narratives of Support and Resistance: A Political Psychological Analysis of the Implementation of UNSCR 1325 in Bosnia and Herzegovina. Political Psychology. ISSN 0162-895X. 39(5), s. 995–1011. doi: 10.1111/pops.12466.
 • Skjelsbæk, Inger (2016). Interpreting the interpreter: Navigating translation, interpretation, and mediation. Culture & Psychology. ISSN 1354-067X. 22(4), s. 502–519. doi: 10.1177/1354067X16650830.
 • Skjelsbæk, Inger (2015). Women, War, Violence and Peacemaking - International Developments. I Ericsson, Kjersti (Red.), Women in War. Examples from Norway and Beyond. Ashgate. ISSN 9781472445179. s. 217–236.
 • Skjelsbæk, Inger (2015). The Military Perpetrator: A Narrative Analysis of Sentencing Judgments on Sexual Violence Offenders at the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY). The Journal of Social and Political Psychology. ISSN 2195-3325. 3(1), s. 46–70. doi: 10.5964/jspp.v3i1.273.
 • Skjelsbæk, Inger (2013). Seksualisert vold i krig. Speilvendt. ISSN 1893-4560. s. 4–7.
 • Skjelsbæk, Inger (2013). Soldaten som overgriper. Forsvarets forum. ISSN 0809-845X. 5, s. 58–59.
 • Skjelsbæk, Inger (2012). Responsibility to Protect or Prevent? Victims and Perpetrators of Sexual Violence Crimes in Armed Conflicts. Global Responsibility to Protect. ISSN 1875-9858. 4(2), s. 154–171. doi: 10.1163/187598412x639683.
 • Skjelsbæk, Inger (2011). Sexual Violence in the Post-Yugoslav Wars. I Kuehnast, Kathleen; Oudraat, Chantal de Jonge & Hernes, Helga (Red.), Women and War: Power and Protection in the 21st Century. United States Institute of Peace Press. ISSN 978-1-60127-064-1. s. 65–84.
 • Skjelsbæk, Inger & Tryggestad, Torunn Lise (2011). Kvinner i det norske forsvaret: Likestilling eller operasjonelt imperativ? Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. 41(1), s. 53–75.
 • Harpviken, Kristian Berg & Skjelsbæk, Inger (2010). Tilslørt fredspolitikk. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 27(4), s. 379–388.
 • Skjelsbæk, Inger (2009). Traditions and Transitions - Perceptions of "Good Womanhood" among twnety Bosnian Focus Group Participants. International Feminist Journal of Politics. ISSN 1461-6742. 11(3), s. 392–411. doi: 10.1080/14616740903017737.
 • Skjelsbæk, Inger (2009). Kjønnsbasert vold i krig: Hvordan få god kunnskap og på hvilken måte? Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. 39(2), s. 72–90.
 • Skjelsbæk, Inger & Skjelsbæk, Inger (2006). Therapeutic Work With Victims of Sexual Violence in War and Postwar: A Discourse Analysis of Bosnian Experiences. Peace and Conflict: The Journal of Peace Psychology. ISSN 1078-1919. 12(2), s. 93–118. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skjelsbæk, Inger (2001). Sexual Violence and War: Mapping Out a Complex Relationship. European Journal of International Relations. ISSN 1354-0661. 7(2), s. 211–237.

Se alle arbeider i Cristin

 • Skjelsbæk, Inger; Larsen, Eirinn & Moss, Sigrun Marie (2021). Gender Equality and Nation Branding in the Nordic Region. Routledge. ISBN 9780367861353. 232 s.
 • Larsen, Eirinn; Moss, Sigrun Marie & Skjelsbæk, Inger (2021). Gender Equality and Nation Branding in the Nordic Region . Routledge. ISBN 9780367861353. 233 s. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skjelsbæk, Inger (2018). Helga Hernes: The State Feminist. Peace Research Institute Oslo (PRIO). ISBN 978-82-7288-846-5. 80 s.
 • Skjelsbæk, Inger (2013). Statsfeministen, Statsfeminismen og Verden Utenfor. Aschehough. ISBN 978-82-03-35421-2. 91 s.
 • Skjelsbæk, Inger (2011). The Political Psychology of War Rape: Studies from Bosnia and Herzegovina. Routledge. ISBN 978-0-415-67117-0. 172 s.
 • Skjelsbæk, Inger; Tryggestad, Torunn Lise & Skjeie, Hege (2008). Kjønn, Krig og Konflikt. Pax Forlag. ISBN 9788253030982. 250 s.
 • Skjelsbæk, Inger & Smith, Dan (2001). Gender, Peace & Conflict. Sage Publications. ISBN 0761968520. 228 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Skjelsbæk, Inger (2021). Likestilling som konkurranse.
 • Skjelsbæk, Inger (2021). Paneldiscussion: Nordic models and brands in circulation .
 • Skjelsbæk, Inger (2021). Panel discussion: Ethical challenges in research on war and peace.
 • Skjelsbæk, Inger (2021). Paneldebatt: Fredsnasjonen, eller Likestillingslandet? Konkurransen om Norge som merkevare.
 • Skjelsbæk, Inger (2021). Missing Peace online conference about Sexual violence in armed conflict.
 • Skjelsbæk, Inger (2021). Foredrag: Kjønnsbasert vold i krig .
 • Skjelsbæk, Inger (2021). Om kjønnsforskning i Norge.
 • Skjelsbæk, Inger & Tryggestad, Torunn Lise (2021). Protecting the Brand? The Hesitant Incorporation of Gender Equality in the Peace Nation. I Skjelsbæk, Inger; Larsen, Eirinn & Moss, Sigrun Marie (Red.), Gender Equality and Nation Branding in the Nordic Region. Routledge. ISSN 9780367861353. s. 113–134.
 • Skjelsbæk, Inger (2021). Kjønnsbasert vold i krig. I Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (Red.), Politisk vold: Former og årsaker . Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282655231. s. 99–118.
 • Skjelsbæk, Inger; Towns, Ann; Petersen, Klaus; Rom-Jensen, Byron & Leira, Halvard (2021). Nordic models and brands in circulation.
 • Skjelsbæk, Inger (2021). Kjønnsforståelse som forutsetning for rettferdighet etter terrorangrep?
 • Klitgård, Mathias; Skumsnes, Reinert Vikjord; Stubberud, Elisabeth; Averin, Ro; Skjelsbæk, Inger & Losleben, Katrin [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2021). Hvordan fremme et nasjonalt fagfelt? I.
 • Skjelsbæk, Inger (2020). "Gender and PVE", panel discussion at the seminar entitled "Preserving Spaces for Dialogue in the Middle East " on the occasion of the Norwegian Royal visit to the Hashemite Kingdom of Jordan in March 2020.
 • Skjelsbæk, Inger (2020). Bosnia and Herzegovina – a Failed State 25 Years After the Peace Accords . PRIO Blogs.
 • Skjelsbæk, Inger (2020). Bosnia-Hercegovina - en mislykket stat 25 år etter fredsavtalen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Skjelsbæk, Inger (2020). Emerging Issues. New Voices: An Intergenerational and intersectional approach to Women, Peace and Security.
 • Skjelsbæk, Inger (2020). Sexual and Gender-Based Violence in the time of COVID-19: A hidden pandemic?
 • Skjelsbæk, Inger (2020). Hopes and misguided expectations: How policy documents frame gender in efforts at preventing terrorism and violent extremism.
 • Skjelsbæk, Inger (2020). Seksuelle overgrep i krig.
 • Skjelsbæk, Inger (2020). Kvinner i Krig: Hvordan skal vi forstå seksuelle overgrep i krig.
 • Fangen, Katrine & Skjelsbæk, Inger (2020). Editorial to special issue on gender and the far right. Politics, Religion & Ideology. ISSN 2156-7689. 21(4), s. 411–415. doi: 10.1080/21567689.2020.1851866.
 • Tryggestad, Torunn Lise & Skjelsbæk, Inger (2019). Launch of the Oxford Handbook of Women, Peace and Security.
 • Skjelsbæk, Inger (2019). Donor States Delivering on WPS: The Case of Norway’.
 • Skjelsbæk, Inger (2019). Sexual violence in times of war - developments in international research and poliocy.
 • Skjelsbæk, Inger (2019). Conflict Related Sexual Violence (CRSV): Research, knowledge and policy in transition.
 • Skjelsbæk, Inger (2019). Gender dimensions of the Bosnian conflict.
 • Skjelsbæk, Inger (2019). Sexual Violence in times of war.
 • Skjelsbæk, Inger (2019). Kjønnsbasert voldi krig - internasjonal utvikling og respons.
 • Skjelsbæk, Inger (2019). Conflict Related Sexual Violence (CRSV): Research, knowledge and policy in transitional settings.
 • Skjelsbæk, Inger (2019). Cathrine Holst, Hege Skjeie, Mari Teigen (red.): Europeisering av nordisk likestillingspolitikk. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. 43(3), s. 250–252. doi: 10.18261/issn.1891-1781.
 • Skjelsbæk, Inger (2018). Gender, peace and conflict: international research and policy developments.
 • Skjelsbæk, Inger (2018). "How to do Project Development" Career Development presentation for Phd and Postdoc scholars at Center for Research on Extremism (C-REX).
 • Skjelsbæk, Inger (2018). "Nobels fredspris 2018: Voldtekt som våpen i krig". Publisert i NUPIs serie HVOR HENDER DET https://www.nupi.no/Skole/HHD-Artikler/2018/Nobels-fredspris-2018-Voldtekt-som-vaapen-i-krig. Hvor hender det?. ISSN 0801-9509.
 • Skjelsbæk, Inger (2018). Usedvanlig verdige fredsprismottagere. Kronikk Morgenbladet. 8. oktober 2018 https://morgenbladet.no/ideer/2018/10/usedvanlig-verdige-fredsprismottagere . Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Skjelsbæk, Inger (2018). "Kjemper mot seksuell vold". Intervju I Klassekampen 6. oktober 2018. [Avis]. Klassekampen.
 • Skjelsbæk, Inger (2018). "Lege Denis Mukwege og Nadia Murad fikk fredsprisen 2018 - var på operasjonssalen". Intervju I VG 5. oktober 2018 https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/e1L9WM/lege-denis-mukwege-og-nadia-murad-fikk-fredsprisen-2018-var-paa-operasjonssalen . [Avis]. VG.
 • Skjelsbæk, Inger (2018). "Nobel Peace Prize to Denis Mukwege and Nadia Murad". PRIO blog posted on 5 October 2018 https://blogs.prio.org/2018/10/nobel-peace-prize-to-denis-mukwege-and-nadia-murad/ . PRIO Blogs.
 • Skjelsbæk, Inger (2018). "Nobel Peace Prize to Denis Mukwege and Nadia Murad" Blogpost at the London School of Economics (LSE) on 5 October 2018 http://blogs.lse.ac.uk/wps/2018/10/05/nobel-peace-prize-to-denis-mukwege-and-nadia-murad/. LSE blog.
 • Skjelsbæk, Inger (2018). "Et språk for overgrep". Intervju I Vårt Land 8.oktober 2018 https://www.vl.no/nyhet/et-sprak-for-overgrep-1.1214080. [Avis]. Vårt Land.
 • Skjelsbæk, Inger (2018). "Riktig, viktig og til rett tid" Intervju I Dagsavisen 6.10.2018 https://www.dagsavisen.no/verden/riktig-viktig-og-til-rett-tid-1.1213493. [Avis]. Dagsavisen.
 • Skjelsbæk, Inger (2018). "Slik har seksuell vold blitt brukt gjennom tidene". NRK intervju 5. oktober. 2018 https://www.nrk.no/norge/slik-har-seksuell-vold-blitt-brukt-som-vapen-gjennom-tidene-1.14236394. [Internett]. NRK.
 • Skjelsbæk, Inger & Tryggestad, Torunn Lise (2018). Presentation at Nordic Branding workshop.
 • Skjelsbæk, Inger (2018). Organized this event: https://www.med.uio.no/helsam/english/research/centres/global-health/news-and-events/events/2018/securing-health-care-of-hidden-populations---the-c.html.
 • Skjelsbæk, Inger (2018). "Når mennene forsvinner" https://morgenbladet.no/aktuelt/2018/07/nar-mennene-forsvinner . [Avis]. Morgenbladet.
 • Skjelsbæk, Inger (2018). "Norwegian Peace Mediation and Gender Equality" Presentation at Nordic Branding Annual Conference, UiO:Norden 13 -14 August 2018.
 • Skjelsbæk, Inger (2018). "Gender dimensions of Norwegian Peace Mediation" UiO:Norden Nordic Branding workshop on gender equality 20 - 21 June 2018 at Jeløya, Norway.
 • Skjelsbæk, Inger (2018). Gender and Extremism, C-REX workshop on Gender and Extremism 14 - 15 May, Oslo.
 • Skjelsbæk, Inger (2018). Workshop on "Women and Girls in Violent Extremism as Perpetrators, Survivors and Peacebuilders" organized with Center for Research on Extremism(C-REX), UiO, Peace Research Institute Oslo (PRIO) and International Civil Society Action Netowrk (ICAN) and United Nations Development Program (UNDP).
 • Skjelsbæk, Inger & Tryggestad, Torunn Lise (2018). "Norway’s Peace Engagement: What’s Gender Got to Do with It?" Presentation at International Studies Association (ISA), San Francisco, 7. April 2018 .
 • Skjelsbæk, Inger (2018). Kjønnsbasert vold i krig. Faglig foredrag på NKVTS 15.mars.
 • Skjelsbæk, Inger & Tryggestad, Torunn Lise (2018). "Gender and peacebuilding" Gjesteforelesning. PECOS 4110 - International Negoiations and Conflict Resolution.
 • Skjelsbæk, Inger (2018). «Gender Based Violence in Peacebuilding and Mediation». Guest Lecture at the PDA Fellowship Program at the UNDP Oslo Governance Center (OGC).
 • Skjelsbæk, Inger & Tryggestad, Torunn Lise (2018). Kvinner, Fred og Sikkerhet, internasjonale perspektiver. Invitert taler til lunch seminar Gimle Rotary.
 • Skjelsbæk, Inger & Tryggestad, Torunn Lise (2017). Gender and Peacebuilding Research. Lunch seminar, Senter for Tverrfaglig Kjønn og Kvinneforskning, UiO.
 • Skjelsbæk, Inger (2017). Prosjekt utvikling for forskere. Invitert innleder til forsknings seminar om prosjektutvikling ved Det Norske Menighetsfakultet.
 • Skjelsbæk, Inger; Sveaass, Nora; Evang, Karl; Dybdahl, Ragnhild & Moss, Sigrun Marie (2017). Verden med Trump - et politisk psykologisk blikk.
 • Skjelsbæk, Inger (2017). Olav den hellige var et svin. [Avis]. Vårt Land.
 • Skjelsbæk, Inger (2017). Missing Peace Symposium 2017 Preventing sexual violence in conflict: Is fighting impunity the only game in town? International Conference Organized by PRIO and the Norwegian Ministry of Foreign Affairs.
 • Skjelsbæk, Inger (2017). Norsk unnfallenhet. Kronikk 30 juni 2017. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Houge, Anette Bringedal & Skjelsbæk, Inger (2017). Sexual violence as rupture and continuum in societies transitioning from war to peace.
 • Andenæs, Agnes; Benum, Kirsten; Carlquist, Erik; Halvorsen, Margrethe S.; Hauge, Mona-Iren & Madsen, Ole Jacob [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2017). Sneversynt om psykologisk kunnskap. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. 198(5), s. 28–29.
 • Skjelsbæk, Inger (2016). Skal beskytte sivile - begår seksuelle overgrep. [Avis]. Vårt Land.
 • Skjelsbæk, Inger (2013). Responsibility to Protect or Prevent? Victims and Perpetrators of Sexual Violence in Armed Conflicts. I Stamnes, Eli; Davies, Sara E.; Nwokora, Zim & Teitt, Sarah (Red.), Responsibility to Protect and Women, Peace and Security. Brill Academic Publishers. ISSN 9789004257689. s. 81–101.
 • Skjelsbæk, Inger (2013). "It's not small talk material - om krig, fred, vold og forskning. Nytt blikk : årsskrift fra Stiftelsen Arkivet. ISSN 1893-1960. s. 124–135.
 • Skjelsbæk, Inger (2013). "It's not small talk material" - om krig, fred, vold og forskning. Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål.
 • Lorentzen, Jenny Kathrine; Björkdahl, Annika & Skjelsbæk, Inger (2020). Normative Encounters between the ‘Global’ and the ‘Local’: Women, Peace and Security in Mali and Rwanda. Lund University Open Access. ISSN 978-91-7895-670-8.
 • Mochmann, Ingvill C. & Skjelsbæk, Inger (2018). Children Born of War (CBOW): Between Stigmatization, Integration and Empowerment. Peace Research Institute Oslo (PRIO). ISSN 978-82-7288-937-0. 2018(3).
 • Skjelsbæk, Inger; Sveaas, Nora & Kvaale, Rikke Marie Gjerde (2015). Therapeutic Prosecutions? Peace Research Institute Oslo (PRIO). ISSN 978-82-7288-604-1. 2015(4).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. feb. 2019 08:41 - Sist endret 9. sep. 2022 12:06

Prosjekter