English version of this page

EuroWARCHILD

EuroWARCHILD har som mål å forstå behovene og rettighetene til barn født av krig. Prosjektet skal se på tre generasjoner krigsbarn i Europa: barn fra andre verdenskrig hvor far representerte fienden, barn født gjennom krigsovergrep på Balkan og barna født av europeiske fremmedkrigere til IS.

Du finner mer informasjon på den engelske prosjektsiden: 

Engelsk prosjektside


Image may contain: Font, Line, Rectangle, Electric blue, Pattern.

This project is funded by the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101002172 (ERC Consolidator Grant 2020).

Publisert 29. juni 2021 09:48 - Sist endret 31. jan. 2022 10:20