English version of this page

Ny seminarrekke: Perspectives on Love

Kjærlighet har stor betydning i våre liv, og er også et av de sentrale temaene innenfor vestlig filosofi. STKs nye digitale seminarrekke, Perspectives on Love, skal utforske forskjellige forståelser av konseptet kjærlighet.  

Hjerteformede lys i mørket

Illustrasjonsfoto: Stefano Bertini (CC BY-NC-ND 2.0)

Praktisk informasjon:

Arrangeres av: Tove Pettersen og Helgard Mahrdt 

Koordinator: Anna Young

Format: Seminarene kommer til å være på engelsk eller norsk, og vil bestå av et foredrag på 30 minutter, og 30 minutter med spørsmål og diskusjon.

Påmelding: Vi lager individuelle arrangementssider for hvert seminar. Påmeldte deltakere kommer til å motta en Zoom-lenke via e-post. 

Når vi hører ordet kjærlighet, tenker kanskje noen av oss på kjærlighetshistorier, mens andre tenker på nestekjærlighet (caritas, St. Augustin). Noen tenker kanskje på romantisk kjærlighet, mens andre tenker på morskjærlighet eller kjærlighet til Gud (amor dei). Andre tenker muligens på forbindelsen mellom kjærlighet fornuft og filosofi, da ordet "filosofi" bokstavelig talt betyr "kjærlighet til visdom" (Platon). Noen forstår kjærlighet som ren lidenskap som hører til i den intime sfæren, mens for andre kan kjærlighet bety å delta i verden (amor mundi).

Det virker derfor vanskelig å få fatt på fenomenet "kjærlighet". Hva er kjærlighet? Er kjærligheten en guddommelig makt eller ordløs lidenskap? Hører kjærlighet og tenkning sammen? Hva er forbindelsen mellom kjærlighet og medfølelse? Hva gjør vi når vi opplever og uttrykker kjærlighet? Finnes det en type kjærlighet som passer inn i samfunnslivet, eller er kjærligheten nødvendigvis en privatsak? Har kjærlighet den samme betydningen på tvers av kjønn? Har kjærligheten blitt hjemløs? Kan vi bestemme over kjærligheten (volu ut sis), eller er kjærlighet alltid en “coup de foudre”?

Akkurat nå lever vi alle i "mørke tider" (Brecht), og vi er kastet tilbake i våre private liv. Vi ser på denne seminarrekken som en motsats til denne situasjonen, og et tiltak for å holde muligheten for diskusjon i live. 

I denne digitale seminarrekken, som kommer til å finne sted kl 14:00 på mandager, skal vi presentere forskjellige perspektiver på kjærlighet:

Dersom du har praktiske spørsmål om seminarrekken, vennligst ta kontakt med Anna Young

Publisert 5. feb. 2021 12:24 - Sist endret 8. apr. 2021 12:09