English version of this page

Konferanse og ny bok ser på likestilling i akademia

8. november var det FRONT-konferanse og lansering av boka Likestilling i akademia – fra kunnskap til endring, som Øystein Gullvåg Holter (STK) og Lotta Karin Snickare (UiO/Kungliga tekniska högskolan) har vært redaktører for. 

Illustrasjonen er todelt: ett bilde av de to redaktørene som holder boka, samt et bilde av bokomslaget

Øystein Gullvåg Holter og Lotta Karin Snickare. Foto: Hilde Omberg/UiO og Cappelen Damm Akademisk

Om FRONT-prosjektet

  • FRONT-prosjektet jobber for å fremme likestilling og kjønnsbalanse innenfor akademia.
  • Prosjektet startet opp under tittelen "Female Researchers On Track" (2015-2019)  og videreføres i prosjektet "Future Research- and Organizational Development in Natural Sciences, Technology and Theology" (2019-2022).
  • Et samarbeidsprosjekt mellom Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Det teologiske fakultet, Naturhistorisk museum og Kungliga Tekniske Høgskolan i Stockholm. 

 

Den høye andelen kvinnelige studenter på norske universiteter og høyskoler reflekteres ikke i andelen kvinner i akademiske toppstillinger, og denne skjevheten er særlig markant innenfor realfag og teknologi. Hva er det som hindrer kvinner i å nå toppen, og hvordan kan man oppnå en bedre kjønnsbalanse? 

På FRONT-konferansen 2021 samlet det seg en rekke anerkjente fagfolk for å diskutere nettopp disse spørsmålene. Konferansen ble ledet av Solveig Kristensen, dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN), UiO.

En sentral del av konferansen var lanseringen av boka Likestilling i akademia – fra kunnskap til endring. Øystein Gullvåg Holter, professor emeritus ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK), og Lotta Karin Snickare, som har hatt tilknytting til STK i prosjektperioden, er redaktører og hovedforfattere av boka. 

Boka presenterer resultatene fra FRONT-prosjektets forsknings- og tiltaksprosjekt ved MN, der forskerne har sett på likestilling innenfor realfag og teknologi. Forskerne har sett på likestillingssituasjonen ved fakultetet, mulige årsaker til kjønnsskjevheter, samt effekten av spesifikke tiltak for å fremme likestilling.

Et viktig funn i boka er at det ikke nødvendigvis er de forskjellige formene for forskjellsbehandling enkeltvis som gir disse utslagene, men at det er det store bildet og en samlet virkning som gir den effekten. Noe av det som forskerne selv syntes var ekstra spennende med prosjektet var at man her ikke bare beskrev en situasjon og kom med anbefalinger, men at tiltak ble satt i verk og så løpende evaluert og justert. Gjennom kunnskap og tiltak håper forskerne at man kan motvirke skjevselektering og kjønnsskjevhet innenfor akademia. 

På konferansen trakk Kristensen frem STK sin rolle i etableringen av FRONT-prosjektet, og vektla særlig professor emerita Beatrice Halsaa og førstelektor Sara Orning som viktige bidragsytere i denne sammenhengen. Blant bidragsholderne på konferansen var også senterleder ved STK Inger Skjelsbæk, som holdt et innlegg om likestilling som konkurransearena. 

Les mer

Publisert 11. nov. 2021 10:50 - Sist endret 12. nov. 2021 10:47