English version of this page

Masterstudent Kelly Fisher skal delta i WIIS Next Generation Symposium

Masterstudent ved STK Kelly Fisher har kommet inn på 2021-kullet av Gender, Peace & Security (GPS) Next Generation Symposium, organisert av Women in International Security (WIIS).

Bildet kan inneholde: smil, azure, kjeve, erme, halsbånd.

Kollasj: Indigo Trigg-Hauger / PRIO, Women In International Security (WIIS)

Next Generation Symposium bidrar til WIIS sitt overordnede mål om å minske avstanden mellom mer tradisjonelle tilnærminger til sikkerhetspolitikk og de som arbeider med kjønn, fred og sikkerhet ved å analysere komplekse internasjonale sikkerhetsspørsmål fra et kjønnsperspektiv. Deltakerne måtte gjennom tre kvalifiseringsrunder, og konkurrerte mot andre høyt kvalifiserte kandidater. 

Kelly Fisher er student på UiO-PRIO Student Programme og masterstudent ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK). Han skal være en del av et internasjonalt kull som består av 20 deltakere som alle er masterstudenter eller nyutdannede. De skal delta i et digitalt program som varer i åtte måneder, der de skal se på nasjonale og internasjonale sikkerhetsutfordringer fra et kjønn-, fred- og sikkerhetsperspektiv.  

Symposiet for 2021 skal se på tre hovedtemaer: miljøproblemer og klimaendringer, terrorisme og voldelig ekstremisme, og nye teknologier og cybersikkerhet. Fisher skal særlig fokusere på betydningen av menn og maskuliniteter innenfor disse tematiske områdene. For å gjøre dette, skal han bygge videre på forskning fra masteroppgaven, som han skrev ved STK. 

Vi gratulerer!

Du kan lese mer om WIIS Next Generation Symposium her

 

Publisert 14. juni 2021 11:13 - Sist endret 14. juni 2021 12:57