Krymper Norge? (AVLYST)

Fødemønsteret endrer seg, sædkvaliteten går ned og norske kvinner får stadig færre barn. Men er dette i det hele tatt et problem? Dette er første seminar i vår nye seminarrekke Hvem skal lage framtidas barn? En seminarrekke om reproduksjon, fallende fruktbarhet og nye teknologier.

DETTE ARRANGEMENTET ER UTSATT SOM FØLGE AV UiO SINE TILTAK MOT KORONAVIRUSET.

Fallende fødselstall skaper bekymring for velferdsstatens framtid. Norske kvinner føder for lite og for sent, sies det. Men hvilke samfunnsmessige og kulturelle endringer ligger bak det endrede fødemønsteret? Hvilke kvinner snakker vi om og hvilke barn vil vi ha? Kan Folkehelseinstituttets nye rapport Fallende fruktbarhet i Norge gi noen svar? Vi har invitert ulike forskere til å utforske disse sammensatte og utfordrende spørsmålene.

I panelet:

Professor Øystein Kravdal, Økonomisk Institutt (UiO) og Senter for fruktbarhet og helse (Folkehelseinstituttet).

Nestleder og lege Siri Eldevik Håberg, Senter for fruktbarhet og helse (Folkehelseinstituttet).

Professor Guro Korsnes Kristensen, Institutt for tverrfaglige kulturstudier (NTNU).

Introduksjon og kommentarer ved Postdoktor Kristin Engh Førde (STK), Førsteamanuensis Heidi Fjeld (HELSAM) og Postdoktor Eira Bjørvik (HELSAM)

Publisert 27. feb. 2020 10:18 - Sist endret 17. mars 2020 12:26