Forskningsnettverk ved STK

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning er med i og tilknyttet flere nasjonale og internasjonale forskningsnettverk.

E-infrastruktur i kulturfaglig kvinne- og kjønnsforskning: Nettverket arbeider for å utvikle e-løsninger som kan bidra til å koble sammen og videreutvikle eksisterende arkiver med kvinners bidrag til kultur og samfunnsliv.

Living the Nordic Model: Dette er et tverrfaglig forskningsprosjekt og nettverk som skal forske på oppdragelse, sosialisering og nordisk barndom.

Nettverk for forskning om voldtekt, seksuelle overgrep og gråsonekrenkelser er et nasjonalt nettverk for forskere, praktikere, studenter og andre fagpersoner som har dette som arbeidsområde.

Significant others – informal social networks between policy and everyday life: Forskningsnettverket jobber med uformelle sosiale relasjoner. Nettverket er finanisert av Forskningsrådet og inkluderer forskere fra København, Roskilde, Lund og Universitetet i Oslo.

RINGS: The International Research Association of Institutions of Advanced Gender Studies

ATGender: The European Association for Gender Research, Education and Documentation

Publisert 29. mai 2012 08:59 - Sist endret 19. juli 2018 13:43