Seminar 3/2013: De som begår voldtekt - perspektiver på voldtektsovergripere

Det første heldagsseminaret i 2013 var om ulike perspektiver på personer som har begått voldtekt. Seminaret er det tredje i rekken.

Tid og sted:  Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK), Gaustadalléen 30D, Forskningsparken/Oslo,15. april 2013, kl. 09:30 – 15:00 (kaffe serveres fra kl. 09:00)

Arrangør: Nettverk for forskning om voldtekt, seksuelle krenkelser og «gråsoner», STK, Universitetet i Oslo.

Fire innledninger fra seminaret, kan lastes ned ved å klikke på det blå feltet.

Rannveig Svendby (sosialantropolog og doktorgradsstipendiat ved STK) - kvinnelige overgripere og mannlig offerproblematikk. (pdf)

John Nikolaysen (psykologspesialist og spesialist i klinisk sexologi ved Institutt for klinisk sexologi og terapi/Oslo Universitetssykehus ) - om unge som begår seksuelle overgrep: behandling og forståelse. (ppt)

Marius Råkil, (psykologspesialist og direktør ved Alternativ til vold) - om voldtekt og seksuelle krenkelser begått av samlivspartner. (ppt)

Aage Nøttestad - (seniorforsker ved SIFER – kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels - og rettspsykiatri, avd. Midt/Nord) – presentasjon av nye forskningsprosjekter om voldtektsovergripere. (ppt)

Program:

09:30-09:40 Velkommen, v/ Øystein Gullvåg Holter, professor, STK

09:40-10:00 John Nikolaisen, psykologspesialist og spesialist i klinisk sexologi ved Institutt for klinisk sexologi og terapi/Oslo Universitetssykehus. Unge som begår seksuelle overgrep: behandling og forståelse

10:00-10:10 Spørsmål/diskusjon

10:10-10:30 Jim Aage Nøttestad, seniorforsker ved SIFER – kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, avd. Midt/Nord – presentasjon av nye forskningsprosjekter om voldtektsovergripere

10:30-10:40 Spørsmål/diskusjon

10:40-10:55 Pause

10:5-11:15 Rannveig Svendby, sosialantropolog og Ph.d.-stipendiat ved STK. Kvinnelige overgripere og mannlig offerproblematikk

11:15-11:25 Spørsmål/diskusjon

11:25-11:45 Kjersti Ericsson, psykolog og professor i kriminologi ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo. Overordnet blikk på voldtektsfeltet

11:45-12:00 Spørsmål/diskusjon

Ca. 12:00 LUNSJ

12:45-13:05 Marius Råkil (psykologspesialist og direktør ved Alternativ til vold) – voldtekt og seksuelle krenkelser begått av samlivspartner

13:05-13:15 Spørsmål/diskusjon

13:15-13:30 Introduksjon av gruppediskusjon («caféseminar»), v/ Anne Bitsch (Ph.d.- stipendiat ved STK)

13:30-14:00 Gruppearbeid

14:00-14:15 Pause

14:15-14:45 Gruppearbeid forts. (temabytte)

14:45-15:15 Gruppearbeid forts. (temabytte)

15:15-15:35 Plenumsdiskusjon v/ Anne Bitsch

15:35-15:45 Oppsummering og avslutning, v/ Anja Emilie Kruse (prosjektmedarbeider ved NKVTS, masterstudent i kriminologi)

Koordinator for nettverket: Anne Bitsch, Ph.d-stipendiat, STK.

Publisert 13. juni 2013 13:25 - Sist endret 6. sep. 2018 14:36