FEMCIT - kjønn, minoriteter og medborgerskap i et flerkulturelt Europa (avsluttet)

Dette forskningsfeltet dekker et knippe problemstillinger som kretser rundt demokrati og deltakelse, majoritet og minoritet, inklusjon og eksklusjon, kvinnebevegelse og likestilling, feminisme og multikulturalisme. Denne gruppas felles forskningsprosjekt er avsluttet, men STK har søkt om midler til videreutvikling av prosjektet.

Om forskningen

Et overordnet utgangspunkt er forestillinger om globalisering og transnasjonal sosial mobilisering: hvilke konsekvenser har globalisering for representasjon av etniske minoritetsgrupper og deres samfunnsmessige deltakelse? Hva betyr transnasjonale fellesskap for kvinnebevegelsens mobilisering og gjennomslag? Hvordan påvirker globalisering diskurser om likestilling, deltakelse og visjoner om et kjønnsrettferdig samfunn? Hvilke konsekvenser har migrasjon og for kvinners organisering, krav og politiske gjennomslag, for samarbeid og konflikt mellom ulike grupper av kvinner?

Om gruppen

Forskningsleder professor Beatrice Halsaa, forskerne postdoktor madeleine kennedy-macfoy, PhD-stipendiatene statsviter Stina Hansteen Solhøy, sosiolog Beret Bråten, sosiolog Cecilie Thun og historiker Trine Rogg Korsvik. Flere prosjekter er avsluttet i 2011-2013.

Prosjekter

Paraplyprosjekt: FEMCIT - kjønnet medborgerskap i et flerkulturelt Europa

Enkeltprosjekter:

Samarbeid

  • PLUREQ (Gender Equality, cultural diversity, religious pluralism; State policies and feminist interventions)

  • Samarbeider/har samarbeidet med enkeltforskere og nettverk på UiO (Juridisk fakultet, SV-fakultetet, Teologisk fakultet, NIKK, samt CULCOM), enkeltforskere ved Institutt for samfunnsforskning; det nasjonale FEMM-nettverket (ISF).  

  • Viktigste internasjonale samarbeidspartner/nettverk: samarbeidspartnere i FEMCIT-prosjektet og i det nordiske DEMDI-nettverket Multidimensional Equality and Democratic Diversity og et nordisk postkolonialt forskernettverk ¨

 

Publisert 27. mars 2014 12:56 - Sist endret 27. juni 2014 11:05

Kontakt

Vitenskapelig leder

Professor Beatrice Halsaa