Gender equality and quality of life (GEQ) Polsk-norsk likestillingsprosjekt (avsluttet)

Det polsk-norske likestillingsprosjektet «Gender equality and quality of life» (GEQ) har som mål å utforske forholdet mellom likestilling og arbeid/familie, livskvalitet, politikk og kultur i Polen og Norge.

Read more about the project in English.

Om prosjektet

Det bilaterale forskningsprosjektet «Gender equality and quality of life – how gender equality can contribute to development in Europe» (GEQ) er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo (STK og Institutt for helse og samfunn) og den polske partneren Universitet Jagiellonski i Krakow. Målet med prosjektet er å kartlegge likestilling, særlig i forbindelse med helse og utvikling. Prosjektet skal videreføre en flerdimensjonal likestillingssurvey som først ble gjennomført i Norge i 2007 (og senere av det internasjonale prosjektet IMAGES), kombinert med kvalitative fokusgruppeintervjuer og  politikk- og medieanalyse.

Finansiering

Prosjektet GEQ er finansiert av det polsk-norske forskningsprogrammet ved UiO og vil strekke seg over en tidsperiode på to og et halvt år. Totalt vil 14 forskere delta i prosjektet, inkludert en doktorandstilling i Polen og to postdoktorandstillinger (en i Polen, en i Norge). Øystein Gullvåg Holter (STK) og Kari Nyheim Solbrække (Helsam) er sammen med postdoktor Trine Rogg Korsvik ansvarlige for den norske delen av prosjektet.

Åpningsseminar

For å markere starten på prosjektet ble det 5. og 6. desember arrangert et åpningsseminar, en såkalt «kickoff workshop», ved STK. Arrangementet ble åpnet med en velkomsttale fra senterleder Jorunn Økland, fulgt av en innledende del – åpen for alle interesserte – der Marta Warat og Aleksandra Migalska gav en bred statusrapport fra likestillingsarbeidet i Polen. Den påfølgende diskusjonen mellom de polske forskerne og STK-forskerne omfattet en rekke kjønnsrelaterte spørsmål som polsk arbeidsmigrasjon, forholdene for kjønns- og likestillingsforskning, likestillingsholdninger og religion. Målet om kjønnslikestilling er omstridt i Polen – et land som, ifølge de polske forskerne, i større grad enn Norge er preget av en forskjells- og komplementaritetsforståelse av kjønn. Foredragsholderne skisserte derfor en rekke kulturelle og politiske utfordringer for polsk forskning på likestilling.

Seminaret fortsatte med en presentasjon av «den norske modellen» for likestillingsforskning ved Øystein Gullvåg Holter og Kari Nyheim Solbrække. Her ble erfaringer fra en rekke tidligere norske studier av likestilling oppsummert, sammen med de strategiske utfordringene for det nye prosjektet, som etter planen også skal levere en «oppskrift» på bedre forskning på europeisk nivå. Deretter, i sammenheng med prosjektets fokus på helse, presenterte Beata Tobiasz-Adamczyk ulike måter å forstå begrepet livskvalitet på i en likestillingskontekst. Første dag ble avrundet av Ewa Krzaklewska som reflekterte over det metodologiske grunnlaget for forskning på likestilling. Andre dag av workshopen ble brukt til konkret prosjektplanlegging og innledende drøfting av metodiske utfordringer.

 

Publisert 18. des. 2013 10:18 - Sist endret 2. nov. 2016 14:20