Mangfold på Universitetet i Oslo

Om prosjektet

Prosjektet er del av Universitetet i Oslos Tiltaksplan for mangfold, likestilling og inkludering 2021-24. Det skal utarbeides en rapport som danner utgangspunkt for konkretisering av tiltak om mangfold i denne planen. Rapporten utarbeides basert på en kunnskapsgjennomgang på feltet basert på forskning i Norge og resten av Norden, oppsummering av erfaringer med likestillings- og mangfoldsarbeid på UiO siste ti år, gjennomføring av en spørreundersøkelse til universitetets ansatte, for så – basert på dette datamaterialet – å drøfte paradokser og tilnærminger til arbeid med mangfold i akademia generelt og på UiO spesielt.

Finansiering

Universitetet i Oslo, 2021

Publisert 20. mai 2021 13:11 - Sist endret 28. juni 2021 09:16