Tove Pettersen

Bilde av Tove Pettersen
English version of this page
Telefon +47 22855849
Rom 427
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Nemkobygget Gaustadalléen 30 D 0315 Oslo
Postadresse Postboks 1040 Blindern 0315 OSLO

Undervisning

 

For mer informasjon, se min engelske side.

Emneord: Filosofi, Ex.phil., Etikk og moral, Omsorgsetikk, Feministisk filosofi, Simone de Beauvoir, Filosofihistorie

Publikasjoner

 • Pettersen, Tove (2018). Less Travelled Texts: The Case of Women Philosophers, In Isis Herrero López; Cecilia Alvstad; Johanna Akujarvi & Synnøve Skarsbø Lindtner (ed.),  Gender and Translation: Understanding Agents in Transnational Reception.  Éditions québécoises de l'oeuvre.  ISBN 978-2-924337-13-4.  Women Philosophers: From Absence to Gendered Presence.  s 153 - 178 Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2017). Love - According to Simone de Beauvoir, In Laura Hengehold & Nancy Bauer (ed.),  Blackwell Companions to Philosophy. A Companion to Simone de Beauvoir.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-118-79602-3.  13.  s 160 - 173
 • Bostad, Inga & Pettersen, Tove (2015). Kjønn og feminisme i norsk filosofi - noen betraktninger. Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  50(3-4), s 129- 148 Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2015). Simone de Beauvoir: On moral freedom, Humanism and The Humanities, In Tove Pettersen & Annlaug Irene Bjørsnøs (ed.),  Simone de Beauvoir – A Humanist Thinker.  Rodopi.  ISBN 978-90-04-29440-0.  Chapter 5.  s 69 - 91 Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2012). Conceptions of Care: Altruism, Feminism, and Mature Care. Hypatia.  ISSN 0887-5367.  27(2), s 366- 389 . doi: 10.1111/j.1527-2001.2011.01197.x Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2012). Etikk, eksempelbruk og feministiske moteksempler, I: Ellen Marie Krefting; Anne Eriksen & Anne Birgitte Rønning (red.),  Eksemplets makt. Kjønn, representasjon og autoritet fra antikken til i dag.  Spartacus.  ISBN 9788230400890.  Kapittel 9.  s 220 - 252
 • Pettersen, Tove & Hem, Marit Helene (2012). Assistenza evoluta e resiprocità: Una nuova concezione per l’ etica della care. Lavoro sociale.  ISSN 1721-4149.  2012(1), s 21- 42
 • Hem, Marit Helene & Pettersen, Tove (2011). Mature Care and Nursing in Psychiatry: Notions Regarding Reciprocity in Asymmetric Professional Relationships. Health Care Analysis.  ISSN 1065-3058.  19(1), s 65- 76 . doi: 10.1007/s10728-011-0167-y Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2011). "Conceptions of Care. Altruism, Feminism and Mature Care". Hypatia.  ISSN 0887-5367.
 • Pettersen, Tove (2011). Kropp, kjønn og moralfilosofi. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  (2), s 34- 39
 • Pettersen, Tove (2011). The Ethics of Care: Normative Structures and Empirical Implications. Health Care Analysis.  ISSN 1065-3058.  19(1), s 51- 64 . doi: 10.1007/s10728-010-0163-7
 • Pettersen, Tove & Hem, Marit Helene (2011). Mature care and reciprocity: Two cases from acute psychiatry. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  18(2), s 217- 231 . doi: 10.1177/0969733010392301
 • Pettersen, Tove (2010). “Acting for Others: Moral Ontology in Beauvoir's Pyrrhus and Cineas”. Simone de Beauvoir Studies.  ISSN 1063-2042.  26, s 18- 27 Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2010). "The Ethics of Care: Normative Structures and Empirical Implications". Health Care Analysis.  ISSN 1065-3058.  (1) Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2009). Nettverksetikk, I: Kerstin Marthinsen (red.),  Nyttige nettverk.  Aschehoug & Co.  ISBN 9788203235719.  Kapittel 2.
 • Pettersen, Tove (2009). Simone de Beauvoirs etikk, I: Simone de Beauvoir (red.),  Pyrrhos og Cineas ; Tvetydighetens etikk.  Pax Forlag.  ISBN 9788253031002.  Kapittel.  s 7 - 28
 • Pettersen, Tove (2008). Eksistens og mening, I:  Historie og filosofi 2.  J.W. Cappelens Forlag AS.  ISBN 9788202276898.  Kapittelnummer 3.  s 133 - 192
 • Pettersen, Tove (2008). Freedom and Feminism in Simone de Beauvoir's philosophy. Simone de Beauvoir Studies.  ISSN 1063-2042.  24
 • Pettersen, Tove (2008). La joie existentielle et l’angoissedans la philosophie morale de Simone de Beauvoir, I: Julia Kristeva (red.),  (Re)découvrir l’œuvre de Simone de Beauvoir Du Deuxième Sexe à La cérémonie des adieux.  Le Bord de L'eau.  ISBN 978-2-35687-000-1.  kapittel.  s 212 - 225 Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2008). Politiske ideologier og ideer, I:  Historie og filosofi 2.  J.W. Cappelens Forlag AS.  ISBN 9788202276898.  Kapittelnummer 5.  s 289 - 405
 • Pettersen, Tove (2008). Simone de Beauvoir's philosophical challenges: The perspective of the Other. Genderstudies.  ISSN 1660-8720.  Frühjahr(12)
 • Pettersen, Tove (2007). Feministisk etikk. Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  42(4), s 242- 258 Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2007). Hundre år med Hannah Arendt, I: Øyvind Reisegg (red.),  Aschehoug og Gyldendals store norske årbok 2007.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 9788257318703.  artikkel.
 • Pettersen, Tove (2006). Vennskap og kunnskap. Læring i et aristotelisk perspektiv, I: Inga Bostad & Tove Pettersen (red.),  Dialog og danning. Det filosofiske grunnlaget for læring.  Spartacus.  ISBN 8230400229.  kapittel.  s 65 - 85 Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2006). Moralsk frihet og situasjon: Simone de Beauvoir. Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  41(4), s 282- 296 Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2006). Omsorg som etisk teori. Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  41(2), s 151- 163 Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2006). Tilknytningens tvetydighet. Om relasjoners betydning for dialog og danning, I: Inga Bostad & Tove Pettersen (red.),  Dialog og danning. Det filosofiske grunnlaget for læring.  Spartacus.  ISBN 8230400229.  Kapittel.  s 45 - 63 Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2003). "Mitt eller ditt barn? Om omsorgsetikk og fattigdomsproblemet". Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (3-4), s 75- 83
 • Pettersen, Tove (1999). "Karl Marx og Friedrich Engels: Undertrykkelsens opprinnelse og opphør", I: Linda Rustad & Hilde Bondevik (red.),  Kjønnsperspektiver i filosofihistorien.  Pax Forlag A/S, Oslo.  ISBN 82-530-2036-8.  kapittel.  s 201 - 215 Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (1998). Hva er en kvinne?. Kritikkjournalen.  ISSN 0801-0471.  s 79- 81
 • Pettersen, Tove (1996). Forskjell og likeverd, I: Gjertrud Sæter (red.),  HUN - en antologi om kunnskap fra kvinners liv.  Oslo.  Kapittel.  s 135 - 150
 • Pettersen, Tove (1991). Siste skrik fra Paris? Om det postmoderne. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (nr.2/3), s 84- 87
 • Pettersen, Tove (1989). Kjønn og språk. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (nr.1), s 23- 30

Se alle arbeider i Cristin

 • Bostad, Inga & Pettersen, Tove (red.) (2019). Dialog og danning. Spartacus.  ISBN 9788230402405.  145 s.
 • Pettersen, Tove; Moum, Tommy & Sævareid, Atle (2018). Historie og filosofi 2. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202516307.  416 s.
 • Pettersen, Tove; Moum, Tommy & Sævareid, Atle (2018). Historie og filosofi 2. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202516291.  416 s.
 • Pettersen, Tove (2015). Skriv. Fra idé til fagtekst. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-47098-9.  254 s.
 • Pettersen, Tove & Bjørsnøs, Annlaug Irene (ed.) (2015). Simone de Beauvoir – A Humanist Thinker. Rodopi.  ISBN 978-90-04-29440-0.  215 s. Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (red.) (2013). Exphil I. Filosofi- og vitenskapshistorie. Akademika forlag.  ISBN 978-82-91670-58-4.  387 s.
 • Pettersen, Tove (2011). Filosofiens annet kjønn. Introduksjoner til den feministiske filosofien. Pax Forlag.  ISBN 9788253033402.  250 s. Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2008). Comprehending Care. Problems and Possibilities in the Ethics of Care. Lexington Books.  ISBN 0-7391-2615-6.  222 s.
 • Pettersen, Tove (2008). Historie og filosofi 2. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202285890.  520 s.
 • Pettersen, Tove & Rørvik, Thor-Inge (2008). Historie og filosofi 2. J.W. Cappelens Forlag AS.  ISBN 9788202276898.  517 s.
 • Pettersen, Tove (2007). Etiske perspektiver på møtet mellom lærer og elev. Senter for voksenopplæring.  ISBN 978-82-92802-01-4.  -1726 s.
 • Bostad, Inga & Pettersen, Tove (red.) (2006). Dialog og danning. Det filosofiske grunnlaget for læring. Spartacus.  ISBN 8230400229.  146 s.
 • Ariansen, Per & Pettersen, Tove (2003). Essayskriving til Examen philosophicum. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-31516-7.  220 s.
 • Ariansen, Per & Pettersen, Tove (2003). Essayskriving til ex. phil. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-31516-7.  220 s.
 • Pettersen, Tove (1996). Skriv. Fra idé til fagoppgave. Ad Notam Gyldendal.  ISBN 82-417-0635-9.  120 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Pettersen, Tove (2019). A Troublesome Travel. Bonnie Mann and Martina Ferrari, eds., “On ne nâit pas femme: on le devient…”: The Life of a Sentence, Oxford, Oxford University Press, 2017, 362 pages, ISBN 9780190608811.. Simone de Beauvoir Studies.  ISSN 1063-2042.  30(1), s 14- 22
 • Pettersen, Tove (2019). A Word from the President of the Society/Le mot de la Présidente de la Société. Simone de Beauvoir Studies.  ISSN 1063-2042.  30(1), s 27- 31 . doi: https://doi.org/10.1163/25897616-03001001
 • Pettersen, Tove (2019). Beauvoir’s Feminist Ethics: Caring for The Other.
 • Pettersen, Tove (2019). "Det dreier seg om et mannsproblem". Alder, kjønn og feministisk filosofi i Simone de Beauvoirs 'Alderdommen'. Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2019). Philosophy and feminism: On the relationship between (the lack of) gender perspectives and gender balance in the field of philosophy.
 • Pettersen, Tove (2019). Simone de Beauvoirs dystopi: Når privilegier blir naturalisert.
 • Pettersen, Tove (2018). Alderdommen: Simone de Beauvoirs analyse. Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2018). BookReview: Matters of care: Speculative ethics in more than human worlds. International Journal of Care and Caring.  ISSN 2397-8821. Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2018). Eksistens og meining, I:  Historie og filosofi 2.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202516307.  Kapittel 3. Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2018). Eksistens og mening, I:  Historie og filosofi 2.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202516291.  Kapittel 3.  s 126 - 173 Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2018). Politiske idear og ideologiar, I:  Historie og filosofi 2.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202516307.  Kapittel 5. Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2018). Politiske ideer og ideologier, I:  Historie og filosofi 2.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202516291.  Kapittel 5.  s 262 - 340 Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2018). Review of María Puig de la Bellacasa, Matters of Care: Speculative Ethics in More than Human Worlds. International Journal of Care and Caring.  ISSN 2397-8821.  2(3), s 445- 448
 • Pettersen, Tove (2018). Simone de Beauvoir og Det annet kjønn..
 • Pettersen, Tove (2018). Simone de Beauvoir om kjønn og kjærlighet. Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2018). Simone de Beauvoir on the Old as Other. The Second Sex and The Coming of Age: A Comparative Reading..
 • Pettersen, Tove (2017). Care and Conflicts with Nature.
 • Pettersen, Tove (2017). Simone de Beauvoirs Alderdommen i eksistensfilosofisk perspektiv.
 • Pettersen, Tove (2017). The Ethics of Care and Conflicts: An Introduction.
 • Pettersen, Tove (2016, 01. februar). Care and justice are like two sides of the same coin. On Reconciling Care and Justice: An Interview with Tove Pettersen. [Tidsskrift].  Nordic Journal of Applied Ethics.
 • Pettersen, Tove (2016). Freedom and Humanism in Simone de Beauvoir’s Thinking.
 • Pettersen, Tove (2016). Kjønn, moral og omsorgetikk.
 • Pettersen, Tove (2016). Reconceptualizing Care: Mature Care and Asymmetric Relationships.
 • Pettersen, Tove (2016). Simone de Beauvoir On the Young Girl..
 • Pettersen, Tove (2015). Asymmetric Relationships and Mature Care. Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2015). Feminism in Ethics.
 • Pettersen, Tove (2015). Feminisme i etikken.
 • Pettersen, Tove (2015). Frihet i et feministisk perspektiv. Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2015). Hundre år med 8. mars – Alexandra Kollontaj, kvinnebevegelsen og den nye feministiske bølgen.
 • Pettersen, Tove (2015). Litteratur på Blå. Tankegods: Simone de Beauvoir Tove Pettersen og Annlaug Bjørsnøs i samtale med Hedda Lingaas Fossum om boken Simone de Beauvoir- A Humanist Thinker.
 • Pettersen, Tove (2015). Non-Travelling Texts. The Case of Women Philosophers.
 • Pettersen, Tove (2015). Omsorgsetikk og kjønn..
 • Pettersen, Tove (2015). Omsorgsetikk og moralsk ansvar - privat, sosialt og globalt.
 • Pettersen, Tove (2015). Simone de Beauvoir: On Authentic and Inauthentic Love.
 • Pettersen, Tove (2015). Tankegods: Simone de Beauvoir. Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove & Bjørsnøs, Annlaug Irene (2015). Introduction. Beauvoir – A Humanist, In Tove Pettersen & Annlaug Irene Bjørsnøs (ed.),  Simone de Beauvoir – A Humanist Thinker.  Rodopi.  ISBN 978-90-04-29440-0.  Innledning.  s 1 - 13
 • Pettersen, Tove (2014). Acting for Humanity. Humanism According to Simone de Beauvoir.
 • Pettersen, Tove (2014). Etikk og kjønnsforskjeller i Simone de Beauvoirs 'Det annet kjønn'.
 • Pettersen, Tove (2014). Feministisk omsorgsetikk.
 • Pettersen, Tove (2014). Likestilling og frihet – ide og praksis.
 • Pettersen, Tove (2014, 30. mai). Provoserte med ord. Violette Leduc.  Klassekampen.
 • Pettersen, Tove (2014). Veien til valgfrihet – et filosofisk perspektiv.
 • Pettersen, Tove (2014, 20. desember). Vi møter filosof og feminist Tove Pettersen. [Fagblad].  Under Arbeid.
 • Pettersen, Tove & Daae Mæland, Eivor Elisabeth (2014, 01. august). “Omsorg for naturen”. [Intervju om økofeminisme og omsorgsetikk]. [Fagblad].  Fett. Feministisk kulturtidsskrift nr. 2, 2014.
 • Pettersen, Tove & Radke Hoffart, Amund (2014, 09. september). “Ti år med emnet Kjønn og filosofi”. [Fagblad].  Bulletine, nr. 2, 2014.
 • Pettersen, Tove (2013). "Complisity, Privileges and The Beneficiary Principle: A Feminist Perspective". Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2013, 21. mai). “Glemte tenkeres advokat. Tove Pettersen legger et feministisk perspektiv på filosofihistorien”. [Fagblad].  Forskningsmagasinet Apollon.
 • Pettersen, Tove (2013). Review of Simone de Beauvoir. Political Writing, edited by Margaret A. Simons and Marybeth Timmerman, University of Illinois Press. H-France Review.  ISSN 1553-9172.  13(130)
 • Pettersen, Tove (2013, 03. oktober). "Samtale med Tove Pettersen". [Internett].  human.no. Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2013). "Sustaining the Fredoom of Self and Others. Beauvoir's Existential Ethics".
 • Pettersen, Tove (2013). "Who Cares about Global Justice? On Realizing a Globalized Ethics of Care".
 • Pettersen, Tove & Wiestad, Else I (2013). Simone de Beauvoir. Frihet og situasjon, I: Tove Pettersen (red.),  Exphil I. Filosofi- og vitenskapshistorie.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-91670-58-4.  27.  s 361 - 378
 • Pettersen, Tove (2012). Beauvoir’s Ethics and the Humanities.
 • Pettersen, Tove (2012). Beauvoir's Ethics, Freedom and Contemporary Society.
 • Pettersen, Tove (2012, 08. mars). De glemte tenkerne. [Internett].  Kilden.
 • Pettersen, Tove (2012, 01. juli). Identitetsfilosofi og filosofiens identitet.
 • Pettersen, Tove (2012). Marginalizing Feminist Philosophy.
 • Pettersen, Tove (2012). The Ethics of Care as a Discipline.
 • Pettersen, Tove (2012, 21. juli). Utfordre grensene. Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2011). Asymmetrisk omsorgsarbeid – etisk ansvarsfordeling.
 • Pettersen, Tove (2011, 28. juni). Etikk i det virkelige liv. Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2011, 30. mars). Hvorfor mangler kvinderne i filosofihistorien?. [Internett].  Videnskab.dk.
 • Pettersen, Tove (2011, 12. desember). Serie Internationale Zorgethici 14. [Internett].  ZorgEthiek.nu.
 • Pettersen, Tove (2011). Simone de Beauvoir om kjærlighet og frihet.
 • Pettersen, Tove (2011). Simone de Beauvoir: On Love and Autonomy.
 • Pettersen, Tove (2011, 29. mars). The forgotten philosophers. [Internett].
 • Pettersen, Tove (2011, 12. januar). “Tove Pettersen med ny bok". [Internett].  salongen.no.
 • Fjørtoft, Kjersti & Pettersen, Tove (2010). Leder. Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  (4)
 • Pettersen, Tove (2010). Den barmhjerige samaritan og omsorgsetikk.
 • Pettersen, Tove (2010). Den barmhjertige samaritan - et omsorgsetiks ideal eller en priviligert velgjører?. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  (6), s 7879 Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2010, 22. januar). “Filosofene som mangler".  Klassekampen.
 • Pettersen, Tove (2010, 17. desember). Filosofiens annet kjønn - intervju i IFIKK-nytt. [Internett].  IFIKK.nytt.
 • Pettersen, Tove (2010, 02. desember). Filosofiens annet kjønn. Intervju om utstilling på Galleri Sverdrup. [Internett].  HF-aktuelt.
 • Pettersen, Tove (2010). Gleden og tvetydigheten i Simone de Beauvoirs moralfilosofi.
 • Pettersen, Tove (2010). Moden omsorg som etisk ideal.
 • Pettersen, Tove (2010, 22. januar). "Om frihet". Intervju i om kvinnelige filosofer og filosofihistorien.  Morgenbladet.
 • Pettersen, Tove (2010). Omsorg i et feministisk perspektiv.
 • Pettersen, Tove (2010). Simone de Beauvoir and The Meaning of Philosophy:Reflections on ‘Diary of a Philosophy student’.
 • Pettersen, Tove (2010). Simone de Beauvoirs eksistensialisme.
 • Pettersen, Tove (2010, 15. februar). Sånn er livet. Intervju om Catherine Trotter Cockburn og kvinner i filosofihistorien. [Radio].  NRK2.
 • Pettersen, Tove (2010). Three Concepts of Care: Altruism, Feminism and Mature Care.
 • Pettersen, Tove & Fjørtoft, Kjersti (2010). Om filosofihistorie og kanon. Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  (4), s 220- 222
 • Pettersen, Tove & Roland, Monica (2010). "Filosofiens annet kjønn". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  (6), s 10- 11 Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2009, 17. mars). Intervju om nettverksetikk og boken Nyttige nettverk. [TV].  TV2, God morgen Norge.
 • Pettersen, Tove (2009, 08. august). "Kvinner og nettverk: Bare gode venner er ikke nok".  Tara.
 • Pettersen, Tove (2009, 22. august). "Nettverksvenner og andre venner".  Ukeavisen Ledelse.
 • Pettersen, Tove (2009, 29. september). "Omsorg, makt og medfølelse". [Internett].  http://www.diakonsyk.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=4.
 • Pettersen, Tove (2009, 26. november). "Seks ulike forskere gir svar: Hva er en kvinne?". [Internett].  Apollon.
 • Pettersen, Tove (2008, 09. februar). Angst. Og glede.  Dagbladet.
 • Pettersen, Tove (2008, 09. januar). Beauvoir må ut av Sartres skugge. [Internett].  ABC nyheter.
 • Pettersen, Tove (2008). Eksistens og mening - politiske ideologier og ideer.
 • Pettersen, Tove (2008). Existential Joy in Simone de Beauvoir’s moral philosophy.
 • Pettersen, Tove (2008, 09. mai). I nytt lys. [Internett].  Kilden. Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2008). Man fødes ikke som kvinne.... Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2008). Moden omsorg - en gylden middelvei?.
 • Pettersen, Tove (2008). Simone de Beauvoir 100 år. Filosofi og erfaring.
 • Pettersen, Tove (2008). Simone de Beauvoirs filosofi.
 • Pettersen, Tove (2008). Simone de Beauvoir’s philosophy: A challenge for traditional thinking.
 • Pettersen, Tove (2007). Etiske perspektiver på møtet mellom lærer og elev.
 • Pettersen, Tove (2007). Freedom and feminism in Simone de Beauvoir's philosophy.
 • Pettersen, Tove (2007). Justice and Care: Gilligan's distinction between different standards of moral judgement.
 • Pettersen, Tove (2007, 27. mars). NRK P2, Transit. [Radio].  Oslo. Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2007, 15. mai). NRK P2. Sånn er livet. [Radio].  Oslo. Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2007). Relasjoner og etikk - ulike tilnærminger.
 • Pettersen, Tove (2006). Feministisk etikk - en feilslutning?. Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2006). Fra kjønnsblind filosof til radikal feminist: Simone de Beauvoir.
 • Pettersen, Tove (2006). Frihet som høyeste verdi: Simone de Beauvoirs etikk. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (14-15)
 • Pettersen, Tove (2006). Frihetsfilosofiens vedvarende aktualitet: Jean-Paul Sartre (1905-80), I: Øyvind Reisegg (red.),  Aschehoug og Gyldedals Store Norske årbok 2006.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1734-9.  Innblikk: filosofi.  s 269 - 271
 • Pettersen, Tove (2006). Holbergprisen til Jürgen Habermas, I: Øyvind Reisegg (red.),  Aschehoug og Gyldedals Store Norske årbok 2006.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1734-9.  Innblikk: filosofi.  s 271 - 273
 • Pettersen, Tove (2006). "Moralsk frihet og kjønn hos Simone de Beauvoir".
 • Pettersen, Tove (2006). Simone de Beauvoir, frihet og feminisme.
 • Pettersen, Tove (2006). "Simone de Beauvoirs tvetydige etikk".
 • Pettersen, Tove (2006). Verdier og formålsparagraf: Finnes det felles verdier?.
 • Pettersen, Tove (2006). Hva er et ekteskap? Filosofiske betraktninger om ekteskapet.
 • Pettersen, Tove (2006, 15. desember). Omsorgens normative bidrag. Rendez-vous med Tove Pettersen.  Filosofisk supplement nr. 4/2006, s. 45-48.
 • Pettersen, Tove (2005). "Barmhjertighet som makttilslørende profesjonsideal". Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2005). "Fra poststrukturalisme til postetikk". Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2005). "Moralfilosofi, hverdag og omsorg".
 • Pettersen, Tove (2005). "Omsorgsteori".
 • Pettersen, Tove (2005). "Relasjoner - byrde eller berikelse? Filosofiske refleksjoner om tilknytningens tvetydighet". Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2005). "The Phenomenology of Joy".
 • Pettersen, Tove (2005). "Å gjøre en forskjell - Jacques Derrida", I: Øyvind Reisegg (red.),  Aschehoug og Gyldendals Store Norske Årbok.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1603-2.  Filosofi.  s 291 - 293
 • Pettersen, Tove (2004). "Anvendt etikk", I: Per Ariansen; Inga Bostad; Steinar Mathisen & Øyvind Rabbås (red.),  Exphil II: Tekster i etikk.  Universitetet i Oslo/Filosofisk institutt.  ISBN 82-91670-49-8.  Innledning til tekster om anvendt etikk.  s 135 - 138
 • Pettersen, Tove (2004). "Carol Gilligan's Ethics of Care and Feminist Views".
 • Pettersen, Tove (2004). Comprehending Care. Problems and Possibilities in Carol Gilligans´s Ethics of care. Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2004, 22. oktober). "Nybakt doktor i filosofi".  Agder. Flekkefjord Tidene.
 • Pettersen, Tove (2004). "Nærhet eller frihet? Et dilemma for den skapende kvinnen?. Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2003, 07. mars). NRK1, fjernsynet. Først og sist. [TV].  Oslo. Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2001). "Er kjønn relevant for etikk og moral?".
 • Pettersen, Tove (2001). "Har menn og kvinner forskjellig moral?".
 • Pettersen, Tove (2001). "Kjønn og moral".
 • Pettersen, Tove (2001). "Vitenskapsfilosofi - Keller, Kemp og Kjørup".
 • Pettersen, Tove (2000). "Barnets beste og likestilling". Dagbladet.  ISSN 0805-3766. . doi: 28.01.2000 Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2000). Likebehandling og rettigheter: Plenumssamtale om holdninger på konferansen Høyere utdanning for alle. Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2000, 14. november). NRK2, Hjemmefronten. [TV].  NRK-TROMS. Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2000, 23. mai). TV2.Holmgang: Krigen om barna. [TV].  Oslo. Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2000). Aristoteles om vennskap.
 • Pettersen, Tove (2000). Delt omsorg - til foreldrenes beste?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Pettersen, Tove (2000). Etikk i nære relasjoner: Aristoteles og Gilligan. Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2000, 28. januar). NRK1, fjernsynet. Først og sist. [TV].  NRK Oslo. Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (2000). Skriving av fagtekseter.
 • Pettersen, Tove (2000). Skriving på ex.phil: forutsetninger og forventninger.
 • Pettersen, Tove (1999). Feministisk etikk. Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (1999). Hvordan har politiske idéer fremmet ( eller hemmet) likestilling mellom kjønnene?. Vis sammendrag
 • Pettersen, Tove (1999). Postmoderne tenkere og norske intellektuelle. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  4, s 119- 121
 • Pettersen, Tove (1997). Far og barn i moderlandet. Kritikkjournalen.  ISSN 0801-0471.  s 76- 77
 • Pettersen, Tove (1993). Det postmoderne - en av flere moderniteter. F.eks..  ISSN 0803-1142.  (nr.12)

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. mars 2019 10:35 - Sist endret 21. jan. 2020 10:30