Om innlevering av eksamen

De fleste emner ved STK benytter elektronisk eksamensinnlevering på Fronter.

Informasjon om eksamenstid og -sted finner du på emnets semesterside under Eksamen og vurderingsformer.

Generelle retningslinjer om sensur, begrunnelse, klage og sykdom ved eksamen finner du på fakultetets eksamenssider.

Hvis du støter på problemer underveis ved innleveringen, ta kontakt med STKs studiekonsulent.

Viktig informasjon om eksamensinnleveringer:

 • Kandidatnummer publiseres i Studentweb (under "meldinger") ca. en uke før eksamen.

 • Hvis du får problemer med kandidatnummeret, ta kontakt med studiekonsulenten på STK.

 • Eksamensoppgaven publiseres (ved tredagers hjemmeeksamen) på emnets semesterside kl 09.00 på eksamensdagen.

 • Dato for eksamen/innlevering finner du under overskriften ”Eksamen og vurderingsformer” på emnets semesterside.

 • OBS: I de fleste emner skal du levere besvarelsen elektronisk på Fronter. Leveringsform for din eksamen er oppgitt på emnets semestersider.

 • Når du leverer i Fronter så skal navnet på dokumentet være ditt kandidatnummer og kun dette. Lever i word eller pdf-format.

 • MERK! For sene besvarelser tas ikke i mot.

 • Det er ikke mulig å endre på besvarelsen eller levere tilleggsmateriale etter levering. Det er lurt å være tidlig ute. Ta høyde for uforutsette heftelser som forsinka busser, tog eller T-bane, problemer med fronter og lite samarbeidsvillige printere.

 • Kildebruk og referanser

  Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensoppgavens forside og lengde:

 • Forsiden skal inneholde: kandidatnummer, emnenavn og -kode, oppgavetekst og dato/semester.

 • Besvarelsens lengde:

  • Se emnebeskrivelsen ang antall sider (á 2300 tegn, uten mellomrom, skrift pkt 12, linjeavstand 1,5). Forsiden og litteraturlisten er ikke inkludert i disse sidene.

  • Vær nøye med referanser og kildehenvisninger!

  • Vi godtar ikke håndskrevne besvarelser.

  • Husk sidetall!

Sensur, begrunnelse og klage:

 • Sensur faller normalt tre uker etter innleveringsdato.

 • Eksamensresultatene publiseres i studentweb samme dag som sensur faller.

 • Krav om begrunnelser på sensur rettes til studierådgiver ved STK. Kravet må sendes innen én uke fra karakteren blir kunngjort.

 • Klage på sensur må sendes via nettskjema dere fyller ut.

 

Hvordan levere inn besvarelser i Fronter?


VIKTIG! Den elektroniske innleveringen via Fronter stenger presis kl 11.00 på eksamensdagen.

 • Finn riktig rom: Emnekode, semester og fellesrom.
 • Gå til hovedmappen og deretter til ”Eksamensinnlevering”.
 • Last opp din oppgave.
 • Ditt kandidatnummer skal være tittelen på alle tekst filer du laster opp (eks. Kandidatnr 4504).
 • Alle besvarelser skal ha en forside som inneholder: Kandidatnummer, dato for innlevering, emnekode og antall tegn (uten mellomrom).
 • Klikk lagre, nå finner du navnet ditt på listen over de som har levert.
 • Fullført levering er markert med et grønt spørsmålstegn.
 • Du kan gjøre endringer frem til kl. 11.00 på eksamensdagen.

Problemer?

Sjekk at du:

 

 

Publisert 22. mars 2016 15:46 - Sist endret 21. feb. 2020 13:04