Læringsressurser

Levere eksamensoppgave

Om innlevering av eksamen i Inspera

Skrive eksamenbesvarelse

Forside, nummerering, skriftstørrelse og font etc

Lesesalsplasser

For masterstudenter ved Gender Studies og BA/Årsenhetsstudenter i Tverrfaglige kjønnsstudier: Ønsker du lesesalsplass ved STK kontakt studierådgiver Helle Granum