Utforming av eksamensbesvarelse

Forside

 • Tittel på eksamensoppgaven ved hjemmeeksamen, er tittelen på eksamensspørsmålet. På semesteroppgaven setter du din egen tittel.
 • Kandidatnummer: Dette finner du på studentweb ca en uke før utlevering av eksamensoppgaven.
 • Emnekode og -navn
 • Semester (høst eller vår) og år
 • Sett gjerne inn antall tegn uten mellomrom.

Nummerering

 • Husk å sette inn sidetall.

Besvarelsens lengde

 • Se emnesiden for spesifikasjoner når det gjelder lengde eller form på besvarelsen.

Skriftstørrelse og font

 • Bruk Times New Roman eller tilsvarende, skriftstørrelse 12,  halvannen linjeavstand.
 • Bruk standardoppsett i Word for marger.
 • En standardside regnes som ca 450 ord.
 • Bilde, figur, tabell etc. regnes som et tegn.
 • Kildehenvisninger skal enten inkluderes i teksten eller settes inn som fotnoter.

Litteraturliste

Publisert 22. mars 2016 15:40 - Sist endret 16. okt. 2019 15:06