Studentskygger ved STK

Lurer du på hva studenter med kompetanse innen kjønnsstudier jobber med? Er du usikker på hva du ønsker å jobbe med etter endte studier? Skulle du gjerne møtt noen som bruker denne kompetansen i praksis?

Hva er studentskygger?

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ønsker å tilby våre studenter å «skygge» en person med som anvender sin kompetanse innen kjønnsstudier i arbeidslivet.

Ordningen har som mål at STKs studenter skal komme i kontakt med folk ute i ute i arbeidslivet med kompetanse innen kjønnsstudier, slik at våre studenter kan få førstehåndsinformasjon om hva kunnskapen de tilegner seg ved Tverrfaglige kjønnsstudier kan brukes til.

Nedenfor finner du mer informasjon om studentskygger.

Vil du skygge en person med kompetanse innen kjønnsstudier?

Du søker om å få skygge en person  ved å sende en e-post til

postmottak@stk.uio.no (send epost). E-posten skal inneholde følgende informasjon:

 • Hvem ønsker du å følge (evt. hvilken bransje) og hvorfor (1-2 setninger holder)
 • Studieprogram og oppstartssemester

Vil du lære av en av disse?

Under finner du informasjon om personer som ønsker å ta i mot en nåværende student på jobben. Listen er ikke utfyllende og vil utvides etter hvert som flere ønsker å være med.

 • logo-sex-og-samfunn Sex og samfunn

  Er du interessert i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter?

 • kilden_logo_farge Kilden kjønnsforskning.no

  Ønsker du å være med en dag i Kilden?

  Kilden er et informasjonssenter for kjønnsforskning og jobber mye med formidling. I tillegg er Kilden eier av Tidsskrift for kjønnsforskning

 • kari-thorsen-photo Kari Marie Trædal Thorsen

  Stilling: Seniorrådgiver ved Avdeling for økonomisk utvikling, likestilling og styresett, NORAD.

  Utdanning: Hovedfag sosialantropologisk institutt 2000.

 • 237860_oftung_knut_foto_hes_none Knut Oftung

  Stilling: Seniorrådgiver, LDO (Likestillings- og diskrimineringsombudet)

  Utdanning: Hovedfag sosiologi 1992, Phd 2009, UiO

 • heh_48cc81183b1dc2f219f42dd72a05cfaa Hedda Haakestad

  Stilling: Phd, Senter for profesjonsstudier HiOA

  Utdanning: Bachelor i tverrfaglige kjønnsstudier, 2008, master i sosiologi 2012, begge UiO.

 • bbr_a1634b2734912ad697e82db4e1d7741d Beret Bråten

  Stilling: Forsker, FAFO

  Utdanning: Hovedfag sosiologi. Universitetet i Oslo, 2002, PhD UiO, 2013

 • img_3661 Johanne Bergkvist

  Stilling: Spesialkonsulent, Oslo Byarkiv

  Utdanning: Bachelor i tverrfaglige kjønnsstudier og master i Historie, Universitetet i Oslo, 2008

 • nora-mehsen Nora Mehsen

  Stilling: Rådgiver, Seksjon for likestilling og inkludering Likestillingsavdelingen Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet/The Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs

  Utdanning: Bachelor i tverrfaglige kjønnsstudier og Kriminologi og Master i kriminologi, Universitetet i Oslo, 2015

 • anja-kruse Anja Emilie Kruse

  Stilling: PhD stipendiat, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

  Utdanning: Bachelor i tverrfaglige kjønnsstudier, master i kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo, 2013

Hvorfor studentskygger?

Hva får våre studentskygger?

 • erfare arbeidslivet på nært hold
 • undersøke en potensiell karrierevei
 • oppleve hvordan deres utdanning kan anvendes i arbeidslivet
 • kontakter og et nettverk innenfor arbeidslivet
 • økt motivasjon og forståelse for kjønnsstudienes relevans i arbeidslivet
 • bevissthet om behov for egen kompetanse
 • (inspirasjon til å finne rett vei i studiene)

Hva oppnår en studentskygge-vert?

 • Hjelpe en STK student på rett vei i karriere eller studier
 • Profilering av egen arbeidsplass blant STKs-studenter
 • Styrket relasjon til STK
 • Et nytt blikk og nye perspektiver på egen arbeidsplass

STK vil koble nåværende studenter med tidligere studenter (eller andre med kompetanse innen kjønnsstudier utdanning) i arbeidslivet.

Våre nåværende studenter skygger så en med kompetanse innen kjønnsstudier på jobben én dag.

Er du interessert ta kontakt med studierådgiver Helle Granum hellepg@stk.uio.no