2021

Tidligere

Tid og sted: 14. okt. 2021 10:0013:30, Zoom

Vestlig statsfeminisme blir ofte beskyldt for å ha et snevert fokus på hvithet, cishet, heteroseksualitet og friskhet. I dette arrangementet ønsker vi å belyse at de fleste av oss befinner oss i en flytende kompleksitet som varer livet ut, der kroppene våre kan forandre seg og identitetskategorier vi kan ta for gitt, endres. Dette medfører livslang læring både om oss selv, og i samspill med andre mennesker og med våre omgivelser.

Tid og sted: 11. feb. 2021 14:1516:00, Zoom
Tid og sted: 14. jan. 2021 15:0016:00, Zoom

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning inviterer kolleger og venner til digital utdeling av den årlige prisen for beste masteroppgave med kjønnsperspektiv.