Feminismer i interseksjonene: Samtaler for å endre samfunnet

Vestlig statsfeminisme blir ofte beskyldt for å ha et snevert fokus på hvithet, cishet, heteroseksualitet og friskhet. I dette arrangementet ønsker vi å belyse at de fleste av oss befinner oss i en flytende kompleksitet som varer livet ut, der kroppene våre kan forandre seg og identitetskategorier vi kan ta for gitt, endres. Dette medfører livslang læring både om oss selv, og i samspill med andre mennesker og med våre omgivelser.

Interseksjonell feminisme setter søkelys på hvordan ulike sosiale kategorier samvirker i diskriminering. Vi vet etter hvert mye om hvordan seksualitet, kjønnsidentitet
og etnisitet er interseksjonelt forbundet, men mindre om hvordan funksjonshemming og urfolksstatus er det. Gjennom å legge til rette for samtaler mellom aktivister og akademikere som jobber med disse virkelighetene er målet vårt å åpne opp for kollektive læringsprosesser om mangfoldet i våre samfunn. Slik kan vi i fellesskap arbeide for inkluderende samfunnsendringer nå og i fremtiden.

Institutt for Pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo (UiO) organiserer torsdag 14. oktober fra kl. 10.00-13:30 to digitale panelsamtaler der vi samler mennesker som skal drøfte ulike temaer og innfallsvinkler rundt feminisme,funksjonshemming og urfolksstatus. I det første panelet har vi samlet aktivister, mens det andre panelet består av akademikere. Sammen skal de forsøke å få oss til å tenke og undre på hvordan interseksjonell feminisme kan bidra til å skape mer inkluderende samfunn.

Gå til USNs nettside for mer informasjon, samt påloggingslenke:

Arrangementside (USN)

Program

10-10.10 Velkommen!

10.10-11.40 Aktivistpanel på norsk og norsk tegnspråk (deltagere: Maria Puenchir,
Sadia Jabeen Iqbal og Jouvnas Helmine Bruun Andersen. Ordstyrer: Miriam Aurora Hammeren Pedersen)

11.40-11.55 Pause

11.55-13.25 Akademikerpanel på engelsk og engelsk tegnspråk (deltagere: Liisa-Rávná Finbog, Gagan Chhabra og Emily Violet Maddox. Ordstyrer: avklares senere)

13.25-13.30 Avslutning og farvel

Det blir tatt opptak av arrangementet som skal deles på USN og STK sine hjemmesider.

Publisert 23. sep. 2021 08:47 - Sist endret 23. sep. 2021 08:47