Perspektiver på tenkning: Helgard Mahrdt om Hannah Arendts begrep om pluralitet, del II

Bildet kan inneholde: menneskelig, stil, svart og hvit, halsbånd, blazer.

Foto: Münchner Stadtmuseum, Sammlung Fotografie, FM-2019-1-5-9-17-Niggl-Radloff-B-Hannah-Arendt, modified, CC BY-SA 4.0

Universitets samfunnsrolle er for tiden gjenstand for heftige diskusjoner. Debattene om internasjonalisering, tellekanter og ytringsklima i akademia viser spenninger mellom ulike forståelser av forholdet mellom tenkning, samfunn, politikk og makt. Under disse til tider polariserte debattene ligger spenninger mellom ulike forståelser av tenkningens vesen, mulighetsbetingelser og vilkår.

I denne seminarrekken vil vi hente frem og diskutere ulike perspektiver på tenkning. Vi vil belyse både klassiske og samtidige teorier om hvordan vi kan forstå tenkningens vilkår og rolle: Hva kan hemme og fremme mer eller mindre polariserende former for selvforståelse og idébrytning i vår tid? Vi inviterer innledere som presenterer ulike teorier om tenkning og som kan belyse dette spørsmålet på ulike måter.

Andre arrangement i denne seminarrekken er en fortsettelse av første seminar, arrangert i mai. Statsstipendiat Helgard Mahrdt, gjesteforsker ved STK, forteller mer om Hannah Arendts begrep om pluralitet.

Det er ingen påmelding til dette arrangementet. 

Publisert 24. aug. 2022 10:37 - Sist endret 25. aug. 2022 09:20