Perspektiver på tenkning: Helgard Mahrdt om Hannah Arendts begrep om pluralitet

Bildet kan inneholde: menneskelig, stil, svart og hvit, halsbånd, blazer.

Foto: Münchner Stadtmuseum, Sammlung Fotografie, FM-2019-1-5-9-17-Niggl-Radloff-B-Hannah-Arendt, modified, CC BY-SA 4.0

Universitets samfunnsrolle er for tiden gjenstand for heftige diskusjoner. Debattene om internasjonalisering, tellekanter og ytringsklima i akademia viser spenninger mellom ulike forståelser av forholdet mellom tenkning, samfunn, politikk og makt. Under disse til tider polariserte debattene ligger spenninger mellom ulike forståelser av tenkningens vesen, mulighetsbetingelser og vilkår.

I denne seminarrekken vil vi hente frem og diskutere ulike perspektiver på tenkning. Vi vil belyse både klassiske og samtidige teorier om hvordan vi kan forstå tenkningens vilkår og rolle: Hva kan hemme og fremme mer eller mindre polariserende former for selvforståelse og idébrytning i vår tid? Vi inviterer innledere som presenterer ulike teorier om tenkning og som kan belyse dette spørsmålet på ulike måter.

På første arrangement i denne seminarrekken skal Statsstipendiat Helgard Mahrdt, gjesteforsker ved STK, snakke om Hannah Arendts begrep om pluralitet.

Det er ingen påmelding til dette arrangementet. 

Publisert 29. mars 2022 12:52 - Sist endret 13. mai 2022 12:01