Religionsfrihet for hvem? Fagseminar om livssynsfrihet, utdanning, likestilling og diskrimineringsvern

Hvordan løser storsamfunnet dilemmaer knyttet til livssynsbaserte utdanningsinstitusjoner; dilemmaer som oppstår i institusjonenes møte med religiøse og seksuelle minoriteter, eller når institusjonene utfordrer samfunnets verdisyn slik dette er nedfelt i lov- og regelverk om høyere utdanning? Dette fagseminaret etterfølges av en panelsamtale om friskoler og skeive på Litteraturhuset kl. 19.00. 

Bildet kan inneholde: hånd, bok, utgivelse, gest, finger.

Illustrasjonsfoto: Patrick Fore/Unsplash

På dette fagseminaret som arrangeres i samarbeid med Teologisk fakultet, ønsker vi å utforske hvem religionsfriheten er til for, og hvordan den forholder seg til makt. Trenger vi å stille andre krav til livssynsbaserte utdanningsinstitusjoner enn til trossamfunn? Hvordan veies religionsfrihet for skoleeiere opp mot trygge og gode læringsmiljø for alle?

Påmelding

Har du praktiske spørsmål om arrangementet, kan du kontakte Anna Young

Program

  • 11.15-11.30: Professor Jorunn Økland, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning og Teologisk fakultet, UiO: Velkommen. Introduksjon til temaet og dagen.
  • 11.30-12.00: Professor em. Halvor Moxnes, Teologisk Fakultet, UiO: Kirkens «to syn» på LHBT+, hva betyr det?
  • 12.00-12.30: Professor Gunn Vedøy, VID vitenskapelige høgskole: Norske myndigheter i møte med skeives rettigheter på kristne friskoler
  • 12.30-13.15: Pause
  • 13.15-13.45: Professor og forskningsdekan Vibeke Blaker Strand, Juridisk Fakultet, UiO: Friskoler, diskrimineringsvern og trosfrihet: juridiske perspektiver
  • 13.45-14.15: Professor Solveig Østrem, OsloMet: En kommentar til NLA-saken i lys av et profesjonsperspektiv
  • 14.15-14.45: Førsteamanuensis Lars Laird Iversen, MF vitenskapelig høyskole Små og store uenighetssfellesskap: tanker om forskningsfellesskap med særpreg i en større forskningsøkologi
  • 14.45-15.45: Spørsmål, diskusjon, og tanker om veier videre. Avslutning.

 

Fagseminaret følges av en paneldebatt på Litteraturhuset samme kveld kl. 19:

Religionsfrihet for hvem? Panelsamtale om skeive og friskoler

 Dette arrangementet er støttet av Fritt Ord.

Publisert 7. feb. 2022 10:35 - Sist endret 19. apr. 2022 10:50