BALANSE-innsikter

Om prosjektet

Prosjektet skal oppsummere erfaringer og innsikter fra tidligere og pågående lokale tiltak for kjønnsbalanse i akademia, som har hatt/har tilskudd fra BALANSE-programmet i Norges forskningsråd. Disse erfaringene og innsiktene fra kjønnsbalansetiltak skal så sees i sammenheng med og diskuteres opp mot overordnede trender og endrede rammebetingelser i akademia. Ambisjonene er å drøfte rommet for endring og hva som skaper endringer i retning av kjønnsbalanse i akademiske toppstillinger og forskingsledelse. 

BALANSE-innsikter er en del av NFR-prosjektet Likestilling og eksellens i bærekraftig balanse?

Finansiering

Norges Forskningsråd, 2021-2022

Publisert 20. mai 2021 13:04 - Sist endret 28. juni 2021 09:15