Nordic dads. 14 stories about how active fatherhood changes the lives of children and their parents

Denne boken tar opp fedres situasjon og muligheter for «aktivt farsskap» (active fatherhood) i Russland. Øystein Gullvåg Holter bidrar med en kort gjennomgang av forskningen bak innføringen av fedrekvoten i Norge i 1993, motstanden mot den nye ordningen, og hva forskning etterhvert har vist om virkningene.

Bildet kan inneholde: tekst, gul, font.

Boken er støttet av Nordisk ministerråd.

Aleksander Feldberg og Roman Losjmanov (reds.) 2019. Nordic dads. 14 stories about how active fatherhood changes the lives of children and their parents. Moskva: Mann, Ivanov og Farber. ISBN: 9785001465218

Kan du russisk, finner du mer informasjon om boken her.

Publisert 7. jan. 2020 15:51 - Sist endret 7. jan. 2020 15:51