Bøker

Publisert 15. okt. 2014 15:00

Denne boka handler om hvordan jentene finner seg til rette, og blir mottatt, i en mannsdominert og maskulin kultur. Hva kan jentene egentlig vente seg når de møter til førstegangstjeneste og rekruttskole? Boka er basert på empiriske analysert utført av forskerne Ulla-Britt Lilleaas og Dag Ellingsen.

Publisert 8. okt. 2014 10:16

Prosjektet har undersøkt temaer knyttet til nære relasjoner, intimitet, seksualitet og kjønn i ulike medier og offentligheter. Prosjektet har også analysert representasjoner med eksempler fra litteratur, kunst, fjernsyn og offentlige debatter.

Publisert 18. juni 2014 09:29

Nye perspektiver på kjønn, klasse og etnisitet i skolen.

Harriet Bjerrum Nielsen (red.)

Hvilke forskjeller finnes i klassen og hva betyr de? Boka har mange spennende artikler som går rett på læring, læringssituasjoner, læringsmiljø, og viktigst: på elevkunnskap, det å forstå kjønn i en elevkontekst.

Publisert 2. apr. 2014 11:20

«Noen vil ha det slik» er hovedtittelen på denne boka som nylig er publisert, forfattet av sosiologene Ulla-Britt Lilleaas og Dag Ellingsen. Portal Akademisk forlag 2014.

 

Publisert 28. mai 2013 13:43

Et ettbindsverk om likestillingens historie i Norge. Forfatterne er Hilde Danielsen, Eirinn Larsen og Ingeborg W. Owesen. Boken handler blant annet om de idéhistoriske røttene til likestillingsbegrepet, kampen for stemmeretten, kvinners økende økonomiske selvstendighet, den kjønnsdelte arbeidsdagen og kjønnskampen på syttitallet.

Publisert 21. mai 2013 13:01

Edited by Sasha Roseneil, Birkbeck, University of London, UK and Centre for Gender Research, Oslo. Series: Citizenship, Gender and Diversity, 2013, Palgrave Macmillan    

Publisert 7. mars 2013 11:06

Redaktører er Beret Bråten og Cecilie Thun. De er begge sosiologer, forskere og inntil nylig stipendiater i statsvitenskap ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo.

Publisert 9. nov. 2012 11:47

This book is the result of research conducted within FEMCIT: Gendered Citizenship in Multicultural Europe: The Impact of Women’s Movements funded by the European Commission’s A6 th Framework Programme (2007-2011).

Publisert 9. nov. 2012 11:43

Women's Movements, Gender and Diversity.

Halsaa, Beatrice; Roseneil, Sasha & Sümer, Sevil (ed.) (2012).

The book is the result of research conducted within FEMCIT: Gendered Citizenship in Multicultural Europe: The Impact of Women’s Movements funded by the European Commission’s A6 th Framework Programme (2007-2011). Beatrice Halsaa at Center for Gender Research in Oslo, was the Scientific Director of the FEMCIT project.  

Publisert 22. mars 2012 14:05

1800-tallets fedre var både kjærlige og tilstedeværende. Det viser Jørgen Lorentzen i en ny bok. Han har studert forestillinger om farskap slik de kommer til uttrykk i tekster fra de siste 150 år.