Bøker

Bildet kan inneholde: tekst, gul, font.
Publisert 7. jan. 2020 15:51

Denne boken tar opp fedres situasjon og muligheter for «aktivt farsskap» (active fatherhood) i Russland. Øystein Gullvåg Holter bidrar med en kort gjennomgang av forskningen bak innføringen av fedrekvoten i Norge i 1993, motstanden mot den nye ordningen, og hva forskning etterhvert har vist om virkningene.