Likestilling i akademia - fra kunnskap til endring

Øystein Gullvåg Holter (STK) og Lotta Snickare (UiO/Kungliga tekniska högskolan) har vært redaktører for boka Likestilling i akademia: Fra kunnskap til endring (Cappelen Damm Akademisk, 2021). 

Bildet kan inneholde: organisme, fly, gjøre, linje, kjøretøy.

Sammendrag

Hvordan står det til med likestillingen innenfor realfag og teknologi? Likestilling i akademia – fra kunnskap til endring presenterer resultatene fra et omfattende forsknings- og tiltaksprosjekt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Forskerne har undersøkt likestillingssituasjonen ved fakultetet, sett på årsaker til ulikestilling, og på hva som skjer når man iverksetter tiltak for å fremme likestilling.

Boka innleder med en dybdestudie av karriere, kjønn og likestilling i akademia. Studien, som er basert på både spørreundersøkelser, intervjuer og følgeforskning, gir ny og oppdatert kunnskap om forskerhverdagen i norsk akademia. Blant temaene som belyses er syn på likestilling og kjønnsbalanse, effekter av mannsdominans, seksuell trakassering, kjønn og publisering, og hvordan kjønn og mangfold henger sammen.

I tillegg til å presentere ny empiri utgjør boka også et nyskapende bidrag til teoriutvikling innen likestillingsforskningen. I bokas del 2 presenterer forfatterne tre arbeidsmodeller som belyser aktuelle mekanismer og utfordringer i likestillingsarbeidet. Deretter trekkes linjen videre til arbeidet for å fremme likestilling. I siste del analyseres tiltakene som ble iverksatt for å øke likestillingen ved fakultetet, hvilke effekter de hadde, og hva en organisasjon kan gjøre for å øke likestillingen. Bredden i boka gjør den relevant for alle som er opptatt av likestilling i forskning og høyere utdanning. Både forskere, ansatte, studenter, praktikere og politikere vil ha stor nytte av boka.

Øystein Gullvåg Holter er professor emeritus ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo. Lotta Snickare er forsker ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, og ved Kungliga tekniska högskolan, Stockholm.

Boka Likestilling i akademia – fra kunnskap til endring kan lastes ned her (Cappelen Damm Akademisk)

Publisert 9. nov. 2021 09:59 - Sist endret 9. nov. 2021 09:59