English version of this page

Publikasjoner

Image may contain: Text, Font, Line, Pattern, Graphic design.
Published Jan. 14, 2020 1:25 PM

Article written by Beatrice Halsaa, Pauline Stoltz and Christel Stormhøj, published in Intersectionality in Feminist and Queer Movements: Confronting Privileges (eds. Evans & Lépinard).

Image may contain: Text, Aqua, Blue, Font, Turquoise.
Published Jan. 9, 2020 9:18 AM

Article written by Kaja Jenssen Rathe published in Journal of Educational Philosophy and Theory.

Bildet kan inneholde: tekst, gul, font.
Publisert 7. jan. 2020 15:51

Denne boken tar opp fedres situasjon og muligheter for «aktivt farsskap» (active fatherhood) i Russland. Øystein Gullvåg Holter bidrar med en kort gjennomgang av forskningen bak innføringen av fedrekvoten i Norge i 1993, motstanden mot den nye ordningen, og hva forskning etterhvert har vist om virkningene.

Image may contain: Text, Red, Font, Product, Material property.
Published Jan. 6, 2020 12:23 PM

Article written by Solveig Laugerud published in BioSocieties 15.1.

Image may contain: Text, Blue, Font, Line, Parallel.
Published Dec. 19, 2019 11:13 AM

Article written by Solveig Laugerud published in NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research 28(1). The article is available online.

Bildet kan inneholde: tre, gardin, tekstil, materiell eiendom, mønster.
Publisert 13. des. 2019 14:32

Tone Brekke er intervjuet om Nylende – Norges første kvinnesakstidsskrift, til temanummeret om Tidsskrift i Arr 31.4.

Bildet kan inneholde: gul, tekst, font, linje.
Publisert 13. des. 2019 13:17

Inger Skjelsbæk og Torunn L. Tryggestad har skrevet artikkelen Likestilling og Norges fredsengasjement – en balansekunst i Tidsskrift for kjønnsforskning 43.4 (2019).

Image may contain: Font, Text, Brand, Logo, Poster.
Published Nov. 29, 2019 1:32 PM

Rebecca Lund and Janne Tienari’s article ‘Passion, care, and eros in the gendered neoliberal university’ (2019) was recently selected among the Editors’ Picks of articles on Feminism and Organization, published in the journal Organization over the last 20 years.

Bildet kan inneholde: font, tekst, plakat.
Publisert 22. nov. 2019 09:12

Beatrice Halsaa har skrevet bokanmeldelse av Cathrine Holst, Hege Skjeie og Mari Teigen (red.): Europeisering av nordisk likestillingspolitikk (2019) i Tidsskrift for samfunnsforskning 60.4 (2019).

Image may contain: Text, Pink, Pattern, Font, Purple.
Published Nov. 11, 2019 12:44 PM

Article written by Harriet Bjerrum Nielsen in Ageing, the Body and the Gender Regime. Health, Illness and Disease Across the Life Course, edited by Susan Pickard, Jude Robinson.

Image may contain: Text, Font, Organism.
Published Oct. 11, 2019 10:33 AM

Rebecca W. B. Lund and Ann Christin E. Nilsen has edited a new book in the series Routledge Advances in Research Methods.

Bildet kan inneholde: tekst, rosa, font, magenta, skjermbilde.
Publisert 30. sep. 2019 15:44

Beatrice Halsaa har skrevet artikkelen Kampanjer for kvinner i kommunepolitikken i Tidsskrift for kjønnsforskning 43.3 (2019).

Bildet kan inneholde: tekst, rosa, font, magenta, skjermbilde.
Publisert 2. sep. 2019 14:25

Inger Skjelsbæk har skrevet bokanmeldelse av Cathrine Holst, Hege Skjeie og Mari Teigen (red.): Europeisering av nordisk likestillingspolitikk (2019) i Tidsskrift for kjønnsforskning 43.3 (2019).

Bildet kan inneholde: hellige steder, tekst, antikkens historie, historie, historisk sted.
Publisert 23. aug. 2019 10:42

Reinert Skumsnes har skrevet artikkelen Kvindesymbolik i thebanske privatgrave i Papyrus Tidsskrift for Dansk Ægyptologisk Selsskab 39.1 (2019).

Bildet kan inneholde: font, tekst, plakat.
Publisert 23. aug. 2019 10:12

Harriet Bjerrum Nielsen og Kirsti Malterud har skrevet artikkelen Kunnskap for politikk og praksis? En analyse av Stoltenbergutvalgets kunnskapssyn i Tidsskrift for Samfunnsforskning 60.3 (2019).

Bildet kan inneholde: font, tekst, design, arkitektur.
Publisert 20. aug. 2019 15:31

Kristin Engh Førde har skrevet bokanmeldelse av Sara Ahmed's Living a feminist life (2017) i Tidsskrift for kjønnsforskning 43.2 (2019).

Publisert 20. aug. 2019 15:24

Camilla Vislie og Tonje Gundersen har bidratt med et kapitel om voldsutsatte med funskjonsnedsettelser i antologien Vold i nære relasjoner. Forståelser, konsekvenser og tiltak redigert av Kristin Skjørten, Elisiv Bakketeig, Margunn Bjørnholt & Svein Mossige.

Image may contain: Green, Text, Font.
Published May 28, 2019 3:11 PM

Article written by Anne Bitsch, published in Signs: Journal of Women in Culture and Society 44.4 (2019).

Published May 14, 2019 2:24 PM

Article written by Sorcha Gunne and Kate Houlden, published in Irish University Review 47.1 (2019).

Published May 14, 2019 10:11 AM

Article written by Rannveig Svendby and Ulla-Britt Lilleaas, published in NORA- Nordic Journal of Feminist and Gender Research, May 2019.

Published Mar. 11, 2019 1:28 PM

Centre for Gender Research and Institute of Health and Society (UiO) have been partners in the Polish-Norwegian research project Gender Equality and Quality of Life (GEQ), financed by EEA Grants. Results from this project has recently been published in the book [What do we get from equality? Gender equality impact on quality of life and social development in Poland].

Published Mar. 11, 2019 1:22 PM

Inger Skjelsbæk and Torunn L. Tryggestad have contributed with a chapter for The Oxford Handbook on Women Peace and Security (eds. Sara E. Davies and Jacqui True).

Publisert 11. mars 2019 12:40
Published Jan. 30, 2019 4:07 PM

Article written by Rannveig Svendby, Grace Inga Romsland and Kåre Moen, published in the Scandinavian Journal of Disability Research 20(1).

Publisert 30. jan. 2019 14:13

Skumsnes’ dissertation explores the monumental remains and the non-literary ostraca and papyri as different layers of situated material-discursive practices. The records are approached both in terms of patterns of change and disclosures of difference, while trying to make sense of what often comes down as contradictory information about family and gender in New Kingdom Egypt (1539-1077 BCE).