English version of this page

Publikasjoner

Image may contain: Text, Font, Organism.
Published Oct. 11, 2019 10:33 AM

Rebecca W. B. Lund and Ann Christin E. Nilsen has edited a new book in the series Routledge Advances in Research Methods.

Bildet kan inneholde: tekst, rosa, font, magenta, skjermbilde.
Publisert 30. sep. 2019 15:44

Beatrice Halsaa har skrevet artikkelen Kampanjer for kvinner i kommunepolitikken i Tidsskrift for kjønnsforskning 43.3 (2019).

Bildet kan inneholde: tekst, rosa, font, magenta, skjermbilde.
Publisert 2. sep. 2019 14:25

Inger Skjelsbæk har skrevet bokanmeldelse av Cathrine Holst, Hege Skjeie og Mari Teigen (red.): Europeisering av nordisk likestillingspolitikk (2019) i Tidsskrift for kjønnsforskning 43.3 (2019).

Bildet kan inneholde: hellige steder, tekst, antikkens historie, historie, historisk sted.
Publisert 23. aug. 2019 10:42

Reinert Skumsnes har skrevet artikkelen Kvindesymbolik i thebanske privatgrave i Papyrus Tidsskrift for Dansk Ægyptologisk Selsskab 39.1 (2019).

Bildet kan inneholde: font, tekst, plakat.
Publisert 23. aug. 2019 10:12

Harriet Bjerrum Nielsen og Kirsti Malterud har skrevet artikkelen Kunnskap for politikk og praksis? En analyse av Stoltenbergutvalgets kunnskapssyn i Tidsskrift for Samfunnsforskning 60.3 (2019).

Bildet kan inneholde: font, tekst, design, arkitektur.
Publisert 20. aug. 2019 15:31

Kristin Engh Førde har skrevet bokanmeldelse av Sara Ahmed's Living a feminist life (2017) i Tidsskrift for kjønnsforskning 43.2 (2019).

Publisert 20. aug. 2019 15:24

Camilla Vislie og Tonje Gundersen har bidratt med et kapitel om voldsutsatte med funskjonsnedsettelser i antologien Vold i nære relasjoner. Forståelser, konsekvenser og tiltak redigert av Kristin Skjørten, Elisiv Bakketeig, Margunn Bjørnholt & Svein Mossige.

Image may contain: Green, Text, Font.
Published May 28, 2019 3:11 PM

Article written by Anne Bitsch, published in Signs: Journal of Women in Culture and Society 44.4 (2019).

Published May 14, 2019 2:24 PM

Article written by Sorcha Gunne and Kate Houlden, published in Irish University Review 47.1 (2019).

Published May 14, 2019 10:11 AM

Article written by Rannveig Svendby and Ulla-Britt Lilleaas, published in NORA- Nordic Journal of Feminist and Gender Research, May 2019.

Published Mar. 11, 2019 1:28 PM

Centre for Gender Research and Institute of Health and Society (UiO) have been partners in the Polish-Norwegian research project Gender Equality and Quality of Life (GEQ), financed by EEA Grants. Results from this project has recently been published in the book [What do we get from equality? Gender equality impact on quality of life and social development in Poland].

Published Mar. 11, 2019 1:22 PM

Inger Skjelsbæk and Torunn L. Tryggestad have contributed with a chapter for The Oxford Handbook on Women Peace and Security (eds. Sara E. Davies and Jacqui True).

Publisert 11. mars 2019 12:40
Published Jan. 30, 2019 4:07 PM

Article written by Rannveig Svendby, Grace Inga Romsland and Kåre Moen, published in the Scandinavian Journal of Disability Research 20(1).

Publisert 30. jan. 2019 14:13

Skumsnes’ dissertation explores the monumental remains and the non-literary ostraca and papyri as different layers of situated material-discursive practices. The records are approached both in terms of patterns of change and disclosures of difference, while trying to make sense of what often comes down as contradictory information about family and gender in New Kingdom Egypt (1539-1077 BCE).

Publisert 30. jan. 2019 13:25

Artikkel publisert av Cecilie Thun i Tidsskrift for kjønnsforskning 42/1-2.

Published Jan. 11, 2019 1:31 PM

The three-year tenure as NORA editors is coming to an end, for Anka Ryall, Beatrice Halsaa and the rest of the editorial team, with a special issue under the heading Gender and Generation in China today by guest-editor Harriet Bjerrum Nielsen.

Førsteside tidsskrift
Publisert 6. sep. 2018 13:22

Artikkel publisert av Harriet Bjerrum Nilsen i Tidsskrift for kjønnsforskning 42/1-2.

Cover
Published Sep. 5, 2018 3:46 PM

This article is written by Wendelmoet Hamelink, Nazand Begikhani and Nerina Weiss in the journal Kurdish Studies 6/1 (2018).

Førsteside til tidsskrift
Publisert 5. sep. 2018 14:11

Artikkelen er skrevet av Helene Aarseth i tidsskriftet Fokus på familien 2/2018 (volum 46).

Front cover
Published Sep. 5, 2018 1:59 PM

Written by Sara E. S. Orning, in Animalities: Literary and Cultural Studies Beyond the Human (ed. Michael Lundblad)

Journalframside
Published Aug. 30, 2018 3:33 PM

Written by Jorunn Økland, Amund Rake Hoffart, Ann Werner and Anna A. Lundberg, published in NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 26(2).

Journal cover
Published Aug. 30, 2018 3:32 PM

This article is written by Jorunn Økland in Humanities and Social Sciences Latvia 25(2).

Framside tidsskrift
Publisert 30. aug. 2018 15:30

I perioden 2017-2018 er Helene Aarseth (STK) og Sara Orning (STK/NTNU) ansvarlige redaktører for tidsskriftet Tidsskrift for kjønnsforskning i Norge.

Bokframside
Published Aug. 30, 2018 3:17 PM