Norsk filosofisk tidsskrift: Kjærlighet

Tove Pettersen (STK) har vært gjesteredaktør for nyeste nummer av Norsk filosofisk tidsskrift, som har kjærlighet som tema. Gjesteforsker ved STK Helgard Mahrdt er blant bidragsyterne. 

Bildet kan inneholde: font, elektrisk blå, grafikk, merke.

Innledning

Kjærlighet har vært et sentralt tema i den vestlige filosofen siden antikken. Samtidig er det en erfaring med stor betydning i de fleste menneskers liv. Men hva er egentlig kjærlighet? Når vi hører dette ordet, vil mange kanskje umiddelbart tenke på romantisk kjærlighet. Andre forbinder det med barn, familie og venner, med nestekjærlighet, med kjærlighet til nasjonen, menneskeheten, verden eller filosofien. Noen mener kjærlighet hører hjemme i privatsfæren og forestiller seg den som tidløs og amoralsk, andre forstår den som et situert, politisk og etisk fenomen. Kjærlighet kan avstedkomme både sorg og glede, den kan betraktes som en kilde til undertrykking og til frigjøring. Noen forbinder kjærlighet med lidenskap og følelser, andre knytter den til valg, fornuft og søken etter kunnskap.

Hva kjærlighet er, og hvilken plass den skal ha i våre liv, er det høyst ulike oppfatninger om. Mange filosofer har behandlet dette temaet, både gjennom eksplisitte analyser eller som innvevd i behandlingen av andre temaer. I dette nummeret av Norsk filosofisk tidsskrift blir noen av de mange spørsmålene knyttet til dette komplekse fenomenet drøftet. Alle seks artiklene om kjærlighet springer ut fra seminarrekken «Perspectives on Love», som ble arrangert av gjesteforsker Helgard Mahrdt og professor Tove Pettersen ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo, våren 2021 – det vil si da det var pandemi og full nedstengning. Vi ble adskilte og lukket inne i våre privatsfærer, men forsøkte likevel å opprettholde en filosofisk samtale ved å skape en digital møteplass. Og hva kunne vel være et mer passende tema enn kjærlighet når relasjoner brått ble erstattet med isolasjon? Disse digitale sammenkomstene viste seg å åpne for nye forbindelser og perspektiver, for plutselig det ble mulig å inkludere folk fra fjern og nær i en samtale om likheter, forskjeller, utfordringer og muligheter ved de ulike filosofiske teoriene om kjærlighet som ble presentert. Resultatet foreligger her, og artiklene er organisert med utgangspunkt i ett av de spørsmålene som ble aktualisert den våren, nemlig hvor kjærligheten utspiller seg. Leseren vil kunne følge utforskningen av kjærlighet fra den private og romantiske kjærligheten, via kjærlighet til barn, familie, venner og studenter, til politisk kjærlighet og kjærlighet til verden. I undersøkelsen av kjærlighet i disse relasjonene vil det også komme frem ulike syn på hva kjærlighet er, hvordan den erfares og hvilken rolle den spiller – og bør spille i våre personlige, private og offentlige liv.

Les hele temanummeret her (Idunn)

Publisert 13. sep. 2022 10:16 - Sist endret 13. sep. 2022 10:16