Artikler

Bildet kan inneholde: tre, gardin, tekstil, materiell eiendom, mønster.
Publisert 13. des. 2019 14:32

Tone Brekke er intervjuet om Nylende – Norges første kvinnesakstidsskrift, til temanummeret om Tidsskrift i Arr 31.4.

Bildet kan inneholde: gul, tekst, font, linje.
Publisert 13. des. 2019 13:17

Inger Skjelsbæk og Torunn L. Tryggestad har skrevet artikkelen Likestilling og Norges fredsengasjement – en balansekunst i Tidsskrift for kjønnsforskning 43.4 (2019).

Bildet kan inneholde: font, tekst, plakat.
Publisert 22. nov. 2019 09:12

Beatrice Halsaa har skrevet bokanmeldelse av Cathrine Holst, Hege Skjeie og Mari Teigen (red.): Europeisering av nordisk likestillingspolitikk (2019) i Tidsskrift for samfunnsforskning 60.4 (2019).

Bildet kan inneholde: tekst, rosa, font, magenta, skjermbilde.
Publisert 30. sep. 2019 15:44

Beatrice Halsaa har skrevet artikkelen Kampanjer for kvinner i kommunepolitikken i Tidsskrift for kjønnsforskning 43.3 (2019).

Bildet kan inneholde: tekst, rosa, font, magenta, skjermbilde.
Publisert 2. sep. 2019 14:25

Inger Skjelsbæk har skrevet bokanmeldelse av Cathrine Holst, Hege Skjeie og Mari Teigen (red.): Europeisering av nordisk likestillingspolitikk (2019) i Tidsskrift for kjønnsforskning 43.3 (2019).

Bildet kan inneholde: hellige steder, tekst, antikkens historie, historie, historisk sted.
Publisert 23. aug. 2019 10:42

Reinert Skumsnes har skrevet artikkelen Kvindesymbolik i thebanske privatgrave i Papyrus Tidsskrift for Dansk Ægyptologisk Selsskab 39.1 (2019).

Bildet kan inneholde: font, tekst, plakat.
Publisert 23. aug. 2019 10:12

Harriet Bjerrum Nielsen og Kirsti Malterud har skrevet artikkelen Kunnskap for politikk og praksis? En analyse av Stoltenbergutvalgets kunnskapssyn i Tidsskrift for Samfunnsforskning 60.3 (2019).

Bildet kan inneholde: font, tekst, design, arkitektur.
Publisert 20. aug. 2019 15:31

Kristin Engh Førde har skrevet bokanmeldelse av Sara Ahmed's Living a feminist life (2017) i Tidsskrift for kjønnsforskning 43.2 (2019).

Publisert 20. aug. 2019 15:24

Camilla Vislie og Tonje Gundersen har bidratt med et kapitel om voldsutsatte med funskjonsnedsettelser i antologien Vold i nære relasjoner. Forståelser, konsekvenser og tiltak redigert av Kristin Skjørten, Elisiv Bakketeig, Margunn Bjørnholt & Svein Mossige.

Publisert 11. mars 2019 12:40
Publisert 30. jan. 2019 13:25

Artikkel publisert av Cecilie Thun i Tidsskrift for kjønnsforskning 42/1-2.

Førsteside tidsskrift
Publisert 6. sep. 2018 13:22

Artikkel publisert av Harriet Bjerrum Nilsen i Tidsskrift for kjønnsforskning 42/1-2.

Førsteside til tidsskrift
Publisert 5. sep. 2018 14:11

Artikkelen er skrevet av Helene Aarseth i tidsskriftet Fokus på familien 2/2018 (volum 46).

cover til tidsskrift for kjønnsforskning
Publisert 22. juni 2017 13:18