Artikler

Publisert 11. mars 2019 12:40
Publisert 30. jan. 2019 13:25

Artikkel publisert av Cecilie Thun i Tidsskrift for kjønnsforskning 42/1-2.

Førsteside tidsskrift
Publisert 6. sep. 2018 13:22

Artikkel publisert av Harriet Bjerrum Nilsen i Tidsskrift for kjønnsforskning 42/1-2.

Førsteside til tidsskrift
Publisert 5. sep. 2018 14:11

Artikkelen er skrevet av Helene Aarseth i tidsskriftet Fokus på familien 2/2018 (volum 46).

cover til tidsskrift for kjønnsforskning
Publisert 22. juni 2017 13:18