Artikler

Publisert 11. mars 2019 12:40
Publisert 30. jan. 2019 13:25

Artikkel publisert av Cecilie Thun i Tidsskrift for kjønnsforskning 42/1-2.

Førsteside tidsskrift
Publisert 6. sep. 2018 13:22

Artikkel publisert av Harriet Bjerrum Nilsen i Tidsskrift for kjønnsforskning 42/1-2.

Førsteside til tidsskrift
Publisert 5. sep. 2018 14:11

Artikkelen er skrevet av Helene Aarseth i tidsskriftet Fokus på familien 2/2018 (volum 46).

cover til tidsskrift for kjønnsforskning
Publisert 22. juni 2017 13:18
Publisert 7. okt. 2015 09:11

Årsaken til kvinners sykefravær og høyere uføreandeler er kompleks og kan ikke alltid gripes av foreliggende statistikk. Dette skriver sosiolog Ulla-Britt Lilleaas i en artikkel i Arr 2-3.2015, med temaet helse.

Publisert 10. sep. 2015 09:16

Hva er virkningene av loven om kvotering av kvinner i foretaksstyrer? Hvordan kan vi øke omfanget av kvinners entreprenørskap? Disse spørsmålene blir tatt opp i boka Kjønn og næringsliv i Norge, der blant andre Anne-Jorunn Berg, STK sammen med Elisabeth Ljunggren har  et kapittel om kvinnelig entreprenører eller innvandreretablerer.

Publisert 11. juni 2015 09:26

Stipendiat Reinert Skumsnes ved STK, belyser i et temanummer om musikk i arr 1/2015, musikk som kultisk fenomen i det gamle Egypt. Kva var dei gamle egyptarane sitt forhold til musikk?

Publisert 16. okt. 2014 12:34

Gjesteforsker ved STK Lin Prøitz har bidratt i boka "Jakten på fortellinger. Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier", med kapitlene "Tekstpraksis i mediesamfunnet" og "Den digitale tekstsyklusen". Utgitt av Universitetsforlaget 2014. Les mer.

Publisert 30. juni 2014 09:02

Hundre års kollektiv mobilisering mot prostitusjon.

Publisert 25. mars 2014 09:40

Postdoktor Tone Brekke og idéhistoriker Emil Nicklas Johnsen ved STK, har i siste nummer av tidsskriftet Arr (1/2014) publisert et intervju med den feministiske historikeren Dena Goodman, med tittelen Ikke bare dessert og høflighet. Tidsskriftet er i papirformat.

Publisert 24. jan. 2014 11:06

Sykepleiere innenfor kreftomsorg har en viktig rolle med å støtte og snakke med pasienter som mottar behandling. Profesjonen stiller høye krav til at sykepleiere skal identifisere seg med pasientens lidelse og leve seg inn i pasientenes indre liv og psykososiale reaksjoner. I denne artikkelen i Norma 2/2013, utforsker Marianne Inez Lien hvordan kjønn spilles ut når kvinnelige sykepleiere forsøker å snakke med mannlige pasienter om deres emosjonelle reaksjoner på kreftsykdom.

Publisert 20. nov. 2013 09:01

Professor Ulla-Britt Lilleaas har sammen med Dag Ellingsen publisert en artikkel i siste arr - et idéhistorisk tidsskrift nr. 4 2013, som handler om disiplin. Tittelen på bidraget er "Den gode tvangen".

Publisert 30. mai 2013 12:33

Professor Øystein Gullvåg Holter, STK, er blant bidragsyterne til denne EU-rapporten om menns rolle og innsats i likestillingarbeid. Han har deltatt i prosjektets ekspertgruppe, har bidratt til utarbeidelsen av rapporten og har skrevet et kapitel om menn og omsorg. Forfatter(e): Scambor, Elli, Katarzyna Wojnicka og Nadja Bergmann (red.)

Publisert 22. mai 2013 12:10

Feminist Cosmopolitanism and Collective and Affective Languages of Citizenship in the 1790's

Publisert 8. mai 2013 10:07

Stipendiat ved STK, Hanna Helseth, har publisert et bokessay om Arundhati Roy, An Ordinary Person's Guide to Empire, i AGORA, Journal for metafysisk spekulasjon  nr. 4, 2012. Les mer.

Publisert 3. apr. 2013 13:54

Nytt materiale fra forskning om maskulinitet, likestilling og vold blir presentert  i en artikkel av Øystien Gullvåg Holter publisert i det nye spansk-engelske tidsskriftet for studier av maskulinitet, Masculinities and Social Change (MCS).

 

Publisert 14. mars 2013 09:50

Den norske mediedebatten om surrogati tiltok i 2010 da en alenemor ble sittende fast i India med sine tvillingbarn. I Tidskrift for samfunnsforskning 1-2013, har stipendiat Unn Conradi Andersen publisert en artikkel om dette temaet. I artikkelen analyseres den norske mediedebatten om surrogati fra 2010–2012 ut fra et diskursteoretisk perspektiv. Les mer.

Publisert 14. mars 2013 09:24

Stipendiat Hedda Høgåsen-Hallesbys PhD prosjekt handler om produksjoner av opera hvor hun bruker Richard Strauss' Salome (1905) som eksempel. I den forbindelse har hun skrevet en artikkel i Nytt Norsk Tidsskrift 1/13. Les mer.

Publisert 24. aug. 2012 12:37

Professor Øystein Gullvåg Holter har publisert artikkelen "Fathering practices and gender equalities in recent Nordic research", i en tysk anotologi: Fatherhood in late modernity.

Publisert 16. apr. 2012 15:07

Kvinner, deltagende medborgerskap, identitet og tilhørighet. Forsker Cecilie Thun ved STK har publisert en artikkel i forbindelse med sitt prosjekt, som er en kvalitativ undersøkelse av etniske minoritets- og majoritetskvinners medborgerskap:

Thun, Cecilie (2012) “Norwegianness as Lived Citizenship: Religious Women Doing Identity Work at the Intersections of Nationality, Gender and Religion”, Nordic Journal of Religion and Society, 25 (1): 1–25. Les mer.