2021

Sist endret 12. feb. 2021 10:24 av Anna Young
Sist endret 12. feb. 2021 13:37 av Anna Young

Beret Bråten (STK) har publisert artikkelen "'Nå er han borte': Minoritets-og majoritetsnorske om å følge en som står nær, i siste fase av livet" i siste utgave av Nordiske udkast. 

Sist endret 12. feb. 2021 10:26 av Anna Young

Helgard Mahrdt (STK) har anmeldt Rune Slagstads antologi Hannah Arendt: Politikk i dystre tider i siste utgave av Agora. 

Sist endret 12. feb. 2021 10:36 av Anna Young

Kaja Jenssen Rathe (STK) har anmeldt boka 50 Concepts for a Critical Phenomenology (red. Weiss, Murphy og Salamon) i siste utgave av Agora. 

Sist endret 12. feb. 2021 13:34 av Anna Young
Sist endret 12. feb. 2021 13:37 av Anna Young