2021

Sist endret 20. des. 2021 11:27 av Anna Young
Sist endret 13. sep. 2021 10:42 av Anna Young
Sist endret 12. feb. 2021 10:24 av Anna Young
Sist endret 20. des. 2021 11:29 av Anna Young

Beatrice Halsaa (STK) har anmeldt boka Samenes historie fra 1751 til 2010 (red. Andresen, Evjen og Ryymin) i siste utgave av Tidsskrift for kjønnsforskning.

Sist endret 12. feb. 2021 13:37 av Anna Young

Beret Bråten (STK) har publisert artikkelen "'Nå er han borte': Minoritets-og majoritetsnorske om å følge en som står nær, i siste fase av livet" i siste utgave av Nordiske udkast. 

Sist endret 17. aug. 2021 14:29 av Anna Young

Harriet Bjerrum Nielsen (STK) har publisert artikkelen «Tid og kontekst - kjønn i klasserommet» i boken Hva vet vi om skoleprestasjoner? (red. Rune Johan Krumsvik). 

Sist endret 13. sep. 2021 13:27 av Anna Young

Harriet Bjerrum Nielsen (STK) har publisert kapitler i to nye fagbøker for lærerutdanningen: Elev i skolen 1–7 og Elev i skolen 5-10 (begge red. Postholm m.fl.). 

Sist endret 12. feb. 2021 10:26 av Anna Young

Helgard Mahrdt (STK) har anmeldt Rune Slagstads antologi Hannah Arendt: Politikk i dystre tider i siste utgave av Agora. 

Sist endret 14. sep. 2021 10:51 av Anna Young

Sonia Muñoz Llort, Universitetslektor, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge, Maria Puenchir, Funkis- og urfolksaktivist, kunstner og pedagogikk-student, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU, Inga Márjá Utsi, Brukerstyrt assistent og samisk psykologistudent, Institutt for psykologi, NTNU og Sara E. S. Orning (STK) har publisert artikkelen «Interseksjonelle framtidsfortellinger: Hvem får drømme om framtiden?» i nyeste utgave av Tidsskrift for kjønnsforskning

Sist endret 12. feb. 2021 10:36 av Anna Young

Kaja Jenssen Rathe (STK) har anmeldt boka 50 Concepts for a Critical Phenomenology (red. Weiss, Murphy og Salamon) i siste utgave av Agora. 

Sist endret 17. aug. 2021 09:14 av Anna Young
Sist endret 12. feb. 2021 13:34 av Anna Young
Sist endret 12. feb. 2021 13:37 av Anna Young
Sist endret 14. sep. 2021 10:40 av Anna Young