2020

Sist endret 15. apr. 2020 15:10 av Reinert Vikjord Skumsnes

Ulla-Britt Lilleaas, Dag Ellingsen og Beate Sløk-Andersen har skrevet artikkelen "Humorens tvetydige funksjon. Hva kjennetegner humor som kan fungere ekskluderende i tradisjonelle mannsbastioner?" i Tidsskrift for kjønnsforskning 44.1 (2020).

Sist endret 8. des. 2020 11:14 av Anna Young

Ulla-Britt Lilleaas (STK) og Dag Ellingsen (Politihøgskolen) har publisert artikkelen «Ekskluderende maskulinitetskulturer i en mannsbastion – belyst gjennom et norsk politidistrikt» i tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet

Sist endret 7. des. 2020 13:13 av Anna Young
Sist endret 28. feb. 2020 09:12 av Reinert Vikjord Skumsnes
Sist endret 8. des. 2020 11:13 av Anna Young
Sist endret 28. feb. 2020 09:17 av Reinert Vikjord Skumsnes

Harriet Bjerrum Nielsen har skrevet artikkelen "Spenningen mellom seksualisering og infantilisering" i Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning 1.1 (2020).

Sist endret 31. mars 2020 08:42 av Reinert Vikjord Skumsnes
Sist endret 7. des. 2020 13:18 av Anna Young

Tove Pettersen har publisert artikkelen «Den gamle (mannen) som Den andre: Feministisk filosofi og metode i Simone de Beauvoirs Alderdommen og Det annet kjønn» i Norsk Filosofisk Tidsskrift.