2020

Sist endret 15. apr. 2020 15:10 av Reinert Vikjord Skumsnes

Ulla-Britt Lilleaas, Dag Ellingsen og Beate Sløk-Andersen har skrevet artikkelen "Humorens tvetydige funksjon. Hva kjennetegner humor som kan fungere ekskluderende i tradisjonelle mannsbastioner?" i Tidsskrift for kjønnsforskning 44.1 (2020).

Sist endret 28. feb. 2020 09:12 av Reinert Vikjord Skumsnes
Sist endret 28. feb. 2020 09:17 av Reinert Vikjord Skumsnes

Harriet Bjerrum Nielsen har skrevet artikkelen "Spenningen mellom seksualisering og infantilisering" i Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning 1.1 (2020).

Sist endret 31. mars 2020 08:42 av Reinert Vikjord Skumsnes