2019

Sist endret 31. des. 2019 17:22 av Reinert Vikjord Skumsnes

Tone Brekke er intervjuet om Nylende – Norges første kvinnesakstidsskrift, til temanummeret om Tidsskrift i Arr 31.4.

Sist endret 13. des. 2019 14:31 av Reinert Vikjord Skumsnes
Sist endret 2. sep. 2019 14:25 av Reinert Vikjord Skumsnes

Inger Skjelsbæk har skrevet bokanmeldelse av Cathrine Holst, Hege Skjeie og Mari Teigen (red.): Europeisering av nordisk likestillingspolitikk (2019) i Tidsskrift for kjønnsforskning 43.3 (2019).

Sist endret 22. nov. 2019 09:13 av Reinert Vikjord Skumsnes

Beatrice Halsaa har skrevet bokanmeldelse av Cathrine Holst, Hege Skjeie og Mari Teigen (red.): Europeisering av nordisk likestillingspolitikk (2019) i Tidsskrift for samfunnsforskning 60.4 (2019).

Sist endret 20. aug. 2019 15:32 av Reinert Vikjord Skumsnes

Kristin Engh Førde har skrevet bokanmeldelse av Sara Ahmed's Living a feminist life (2017) i Tidsskrift for kjønnsforskning 43.2 (2019).

Sist endret 20. aug. 2019 15:24 av Reinert Vikjord Skumsnes
Sist endret 30. sep. 2019 15:44 av Reinert Vikjord Skumsnes

Beatrice Halsaa har skrevet artikkelen Kampanjer for kvinner i kommunepolitikken i Tidsskrift for kjønnsforskning 43.3 (2019).

Sist endret 23. aug. 2019 10:12 av Reinert Vikjord Skumsnes

Harriet Bjerrum Nielsen og Kirsti Malterud har skrevet artikkelen Kunnskap for politikk og praksis? En analyse av Stoltenbergutvalgets kunnskapssyn i Tidsskrift for Samfunnsforskning 60.3 (2019).

Sist endret 23. aug. 2019 10:42 av Reinert Vikjord Skumsnes

Reinert Skumsnes har skrevet artikkelen Kvindesymbolik i thebanske privatgrave i Papyrus Tidsskrift for Dansk Ægyptologisk Selsskab 39.1 (2019).

Sist endret 13. des. 2019 13:17 av Reinert Vikjord Skumsnes

Inger Skjelsbæk og Torunn L. Tryggestad har skrevet artikkelen Likestilling og Norges fredsengasjement – en balansekunst i Tidsskrift for kjønnsforskning 43.4 (2019).

Sist endret 11. mars 2019 12:38 av Reinert Vikjord Skumsnes
Sist endret 23. aug. 2019 10:06 av Reinert Vikjord Skumsnes
Sist endret 23. aug. 2019 10:37 av Reinert Vikjord Skumsnes
Sist endret 20. aug. 2019 15:26 av Reinert Vikjord Skumsnes
Sist endret 2. sep. 2019 14:19 av Reinert Vikjord Skumsnes
Sist endret 13. des. 2019 13:16 av Reinert Vikjord Skumsnes
Sist endret 23. aug. 2019 10:06 av Reinert Vikjord Skumsnes
Sist endret 22. nov. 2019 09:07 av Reinert Vikjord Skumsnes
Sist endret 20. aug. 2019 15:24 av Reinert Vikjord Skumsnes

Camilla Vislie og Tonje Gundersen har bidratt med et kapitel om voldsutsatte med funskjonsnedsettelser i antologien Vold i nære relasjoner. Forståelser, konsekvenser og tiltak redigert av Kristin Skjørten, Elisiv Bakketeig, Margunn Bjørnholt & Svein Mossige.