Å ruste ned seksuelle overgrep i krig

Tildelingen av Nobels fredspris 2018 til Nadia Murad og Denis Mukwege for deres arbeid med å bekjempe seksuelle overgrep i krig representerer en enorm endring i forståelsen av hva denne formen for vold er, og hvordan den virker under og etter en krig. I dag anses seksuelle overgrep i krig som et krigsvåpen som kan og bør bekjempes både med forebygging og straffeforfølgelse. I denne artikkelen beskriver jeg kort hvordan denne nye forståelsen av seksuelle overgrep i krig har vokst frem, hvilken kunnskap vi har om fenomenet, og hvordan det jobbes for å hindre at slike kriminelle handlinger begås.

Publisert 11. mars 2019 12:40 - Sist endret 11. mars 2019 12:44