Voldsutsatte med funksjonsnedsettelser – individuelle og strukturelle barrierer mot å søke hjelp

Camilla Vislie og Tonje Gundersen har bidratt med et kapitel om voldsutsatte med funskjonsnedsettelser i antologien Vold i nære relasjoner. Forståelser, konsekvenser og tiltak redigert av Kristin Skjørten, Elisiv Bakketeig, Margunn Bjørnholt & Svein Mossige.

Personer med funksjonsnedsettelser har opp mot tre ganger så høy risiko for å utsettes for vold sammenlignet med den øvrige befolkningen. Samtidig er det færre som henvender seg til hjelpeapparatet, og volden synes vanskeligere å oppdage. I dette kapitlet viser vi hvordan det å ha en funksjonsnedsettelse kan innebære individuelle barrierer mot å oppsøke hjelp. Vi ser også på betydningen av strukturelle barrierer i form av manglende kunnskap og oppmerksomhet om problematikken i hjelpetjenesten. Vi diskuterer hvordan slike barrierer kan reduseres, slik at voldsutsatte med funksjonsnedsettelse kan få et likeverdig tilbud.

Les hele teksten i Idunn.

Publisert 20. aug. 2019 15:24 - Sist endret 20. aug. 2019 15:24