Lilleaas og Ellingsen: Ekskluderende maskulinitetskulturer i en mannsbastion – belyst gjennom et norsk politidistrikt.

Ulla-Britt Lilleaas (STK) og Dag Ellingsen (Politihøgskolen) har publisert artikkelen «Ekskluderende maskulinitetskulturer i en mannsbastion – belyst gjennom et norsk politidistrikt» i tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet

Bildet kan inneholde: tekst, blågrønn, aqua, skrift, azure.

Sammendrag

Norsk politi har kjønnsbalanse i utdanningen. Andelen kvinner i politistillinger har passert 30 prosent. I den skarpe enden av den operative virksomheten er kvinneandelen rundt 10 prosent. I en casestudie i et politidistrikt har vi identifisert to maskulinitetskulturer som potensielt kan være ekskluderende for kvinner. Vi legger vekt på kulturelle forståelser av maskulinitet, og finner først en kultur som signaliserer kvinners underlegenhet ved å skape en homososial eksklusiv indre sirkel der bare menn har adgang, og der ferdighetene perfeksjoneres. Den andre kulturen har seksualisert maktmisbruk og #metoo som stikkord. Vi gjenfinner trekkene i andre distrikter og i Politihøgskolens utdanning, og spør om kulturene kan være noe av forklaringen på lave kvinneandeler i operativ tjeneste.

Les artikkelen her

Emneord: Kjønnsbalanse, politikultur, homososialitet, metoo
Publisert 8. des. 2020 11:13 - Sist endret 8. des. 2020 11:14