Harriet Bjerrum Nielsen: «Tid og kontekst - kjønn i klasserommet»

Harriet Bjerrum Nielsen (STK) har publisert artikkelen «Tid og kontekst - kjønn i klasserommet» i boken Hva vet vi om skoleprestasjoner? (red. Rune Johan Krumsvik). 

Bildet kan inneholde: rektangel, gjøre, materiell eiendom, magenta, elektrisk blå.

Sammendrag

Betydningen av kjønn blir til i kontekster hvor historisk formede subjekter møtes i historisk formede institusjoner. En analyse som sammenholder endringer i barn og unges kjønnsosialisering med de krav skolen stiller dem overfor i ulike historiske perioder, kan dermed kaste lys over gamle og nye kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.

Kapitlet ser først på hvilke trekk i barns og unges kjønnede identiteter og væremåter som har vært stabile over de siste 50 årene og hvilket som har endret seg og hvordan dette avspeiles i endringer i de to kjønns gjennomsnittlige skoleprestasjoner. Deretter undersøkes det om klasseromsstudier fra 1970-, 1990- og 2010-tallet kan gi en mer kontekstualisert forståelse av hvordan de skiftende pedagogiske regimer har ført til ulike mulighetsrom for jenter og gutter som igjen har mediert kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Eller formulert på en annen måte: Har den subjektivitet som har blitt fremmet i skolen i de ulike periodene hatt kjønnede varianter?

Konklusjonen er at kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner fremkommer som en kombinasjon av hva kjønn betyr psykologisk og motivasjonsmessig, og av hvilke institusjonelle prosesser og strukturelle rammer det inngår i både i og utenfor skolen. Siden både psykologiske og strukturelle dimensjoner endrer seg historisk, vil måten de samvirker på også få en dynamiske karakter. I stedet for å lete etter enkeltstående årsaker til kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner er spørsmålet hvilke kontekster som kan bidra til å skape hvilke forskjeller.

Du kan lese mer om boken her
Publisert 17. aug. 2021 09:16 - Sist endret 17. aug. 2021 14:29