Kaja Jenssen Rathe: «Når fenomenologien blir politisk»

Kaja Jenssen Rathe (STK) har anmeldt boka 50 Concepts for a Critical Phenomenology (red. Weiss, Murphy og Salamon) i siste utgave av Agora. 

Bildet kan inneholde: utgivelse, bord, bok, skrift, bokhylle.

De siste tiårene har fenomenologer blitt stadig mer interessert i å konfrontere fenomenologi som filosofisk metode med politiske, sosiale og materielle samfunnsstrukturer, og dermed med de maktrelasjonene som betinger menneskers levde erfaring. Med 50 Concepts for a Critical Phenomenology har redaktørene Gail Weiss, Ann V. Murphy og Gayle Salamon – alle kjente skikkelser i fenomenologimiljøet i USA – lykkes med å lage en original og grundig introduksjon til de mange debattene innenfor det som har fått navnet «kritisk fenomenologi». Boka fungerer som en svært nyttig verktøykasse for folk som jobber med, og interesserer seg for, kritisk fenomenologi, men den kan også leses som en introduksjon, ved at den gir leseren et bredt utvalg smakebiter på hva kritisk fenomenologi kan være. Med sine femti kapitler om utvalgte fenomenologi-relaterte begreper tilbyr antologien oss et mangfold av refleksjoner, men den sirkler særlig omkring to sentrale spørsmål: (1) Hva betyr det når fenomenologien blir «kritisk»? (2) Hvilke begreper og perspektiver er sentrale verktøy å ha med seg i en kritisk-fenomenologisk filosofisk praksis?

Les hele bokanmeldelsen her

Publisert 12. feb. 2021 10:36