Harriet Bjerrum Nielsen: bidrag til fagbøker for lærerutdanningen

Harriet Bjerrum Nielsen (STK) har publisert kapitler i to nye fagbøker for lærerutdanningen: Elev i skolen 1–7 og Elev i skolen 5-10 (begge red. Postholm m.fl.). 

Bilde av lilla bokomslag med omriss av lekende barn

Elev i skolen 1–7 og Elev i skolen 5-10 presenterer og drøfter forskning som er relevant for lærerstudenter, og har oppmerksomheten rettet mot elevmangfoldet i skolen og hvordan elever kan mestre livet både i og utenfor skolen. Innholdet i kapitlene knyttes til konkrete praksiseksempler som er relevante for henholdsvis 1.–7. trinn og 5. til 10. trinn. Bøkene henvender seg også til lærerutdannere, lærere og forskere og andre som er interessert i skole og utdanning.

Harriet Bjerrum Nielsens har ett bidrag i hver bok, kapitlene «Kjønn i og utenfor klasserommet» (i Elev i skolen 1–7) og «Ungdom, kjønn, kropp og skole» (i Elev i skolen 5-10).

Du kan lese mer om Elev i skolen 1-7 her (Cappelen Damm)

Du kan lese mer om Elev i skolen 5-10 her (Cappelen Damm)

Publisert 13. sep. 2021 13:27 - Sist endret 13. sep. 2021 13:27