Jorunn Økland: «Populisme i likestillingslandet»

Jorunn Økland har publisert kapittelet «Populisme i likestillingslandet» i boka Populisme og kristendom (red. Kallevåg, Kloster og Stålsett).

Bildet kan inneholde: gjøre, bok, logo, merke.

Abstract

Et særtrekk ved mange av de populistiske strømningene i Norge er at kjønnskonservativ likestillings- og familiepolitikk glimrer med sitt fravær blant paradesakene. I et internasjonalt perspektiv skiller den norske populistiske retorikken seg fra populistisk retorikk i land særlig utenfor Skandinavia, hvor nedarvet konservativ, religiøs diskurs om patriarkalske, kristne «familieverdier» har blitt tingliggjort og operasjonalisert for politiske formål.

Kapitlet argumenterer for at religiøst fundert kjønnskonservativ retorikk har liten appell i Norge sammenlignet med utvalgte naboimperier i øst og vest, og undersøker mulige årsaker. Den viktigste årsaken er at «statsfeminismen» har tatt eierskap til kjønns- og familiefeltet, og endret Norge på fundamentalt vis. Konsekvensen er at folk flest opplever at alle har tjent på mer likestilling i familien, mens kristen-konservative organisasjoner (inkludert politiske partier) taper heller enn vinner på sine mobiliseringsforsøk på dette området. På toppen av det hele har likestilling antatt ny funksjon som viktig forskjellsmarkør i det populistiske retoriske skillet mellom «etniske nordmenn» og «innvandrere».

Du kan lese mer om boken her [Cappelen Damm]

Publisert 28. jan. 2022 15:30 - Sist endret 28. jan. 2022 15:30