Kjønn og akademia: På vei mot BALANSE?

Helene Aarseth (STK) og Ingeborg W. Owesen (Forskningsrådet) har vært redaktører for boka Kjønn og akademia: På vei mot BALANSE? (Fagbokforlaget, 2022). Rebecca Lund, Beret Bråten og Lotta Snickare (STK) er blant bidragsyterne til boka. 

Bokomslag

Abstract

Flertallet av studentene ved landets høyere utdanningsinstitusjoner er kvinner, og det er like mange kvinner som menn som tar doktorgrad. Likevel er over to tredeler av professorene ved landets universiteter og høyskoler menn. Hvordan kan vi forstå denne vedvarende kjønnsubalansen? Hva er det med akademia som gjør at kvinner faller fra på veien opp mot professornivå?  

Denne boken springer ut av Forskningsrådets BALANSE-program, et initiativ for å bedre kjønnsbalansen i norsk universitets-, høyskole- og instituttsektor. Forfatterne har samlet kunnskap og erfaringer fra prosjektene, og presenterer nye analyser og perspektiver knyttet til kjønn og akademia. Boken løfter frem kjønnsbalanseproblematikken og setter den inn i ulike kontekster. Tekstene inneholder både skråblikk, dilemmaer og nye perspektiver som vil være verdifulle for forskere, studenter og andre som engasjerer seg i spørsmål om kjønn og utdanning. 

Les boken her [Fagbokforlaget Open Access]

Publisert 24. nov. 2022 09:49 - Sist endret 24. nov. 2022 09:49