2020

Sist endret 7. jan. 2020 15:51 av Reinert Vikjord Skumsnes

Denne boken tar opp fedres situasjon og muligheter for «aktivt farsskap» (active fatherhood) i Russland. Øystein Gullvåg Holter bidrar med en kort gjennomgang av forskningen bak innføringen av fedrekvoten i Norge i 1993, motstanden mot den nye ordningen, og hva forskning etterhvert har vist om virkningene.

Sist endret 7. jan. 2020 15:38 av Reinert Vikjord Skumsnes