Mangfold og inkludering ved UiO - en forskningsrapport

Beret Bråten og Maja Feng Mikalsen har utført et forskningsprosjekt om mangfold og inkludering blant de ansatte på Universitetet i Oslo (UiO), på oppdrag fra UiO. 

Bildet kan inneholde: verden, bygning, gren, urbant design, font.

Om rapporten

Rapporten er resultatet av et forskningsprosjekt om mangfold og inkludering ved Universitetet i Oslo, utført av Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) ved Universitet i Oslo (UiO) på oppdrag fra UiO. Bakgrunnen for oppdraget var utformingen av Tiltaksplan for mangfold, likestilling og inkludering 2021 – 2024. Denne tiltaksplanen er todelt. Den inneholder en del konsentrert om «tiltak for å fremme likestilling og kjønnsbalanse ved UiO» og en påfølgende del konsentrert om «tiltak for å fremme mangfold og inkludering ved UiO». Ett av punktene i tiltaksplanen er å etablere et kunnskapsgrunnlag om mangfold og inkludering som skal danne utgangspunkt for en diskusjon om og konkretisering av tiltak på dette området. Denne rapporten er initiert for å etablere dette. Ambisjonen er å bidra med kunnskap som kan være utgangspunkt for at UiO utformer, vedtar og iverksetter nye tiltak for mangfold og inkludering.

Les rapporten

 

Publisert 31. mai 2022 11:09 - Sist endret 30. aug. 2022 10:26