2022

Sist endret 31. mai 2022 11:09 av Anna Young

Beret Bråten og Maja Feng Mikalsen har utført et forskningsprosjekt om mangfold og inkludering blant de ansatte på Universitetet i Oslo (UiO), på oppdrag fra UiO.