2012

Sist endret 31. aug. 2012 09:30 av ninah@uio.no
Sist endret 31. mars 2020 14:47 av suzannes@uio.no

En rapport om kvinners karriereutvikling med utgangspunkt i mentorprogrammet ved Universitetet i Oslo ved Hege Elisabeth Løvbak og Øystein Gullvåg Holter, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo, 2012.

Sist endret 26. mars 2014 13:41 av ninah@uio.no