2013

Sist endret 26. mars 2014 14:23 av ninah@uio.no
Sist endret 31. mars 2020 09:26 av Reinert Vikjord Skumsnes

Professorene Ulla-Britt Lilleaas og Dag Ellingsen har fulgt to grupper soldater av begge kjønn gjennom ett års verneplikt. Rapport fra et forskningsprosjekt. Oppdragsgiver: Forsvarsdepartementet.

Sist endret 31. mars 2020 09:26 av Reinert Vikjord Skumsnes

En ny rapport Kjønnsbalanse og læringsutbytte. En studie av betydningen av kjønns(u)balanse for masterstudenters opplevelse av læringsutbytte og studiekvalitet ble nylig publisert. Studien tar opp spørsmål om hva kjønn og kjønnsbalanse betyr for studiekvalitet og læringsutbyttet blant studenter på mastergradsnivå på tre fag ved UiO.

Sist endret 26. mars 2014 13:34 av ninah@uio.no
Sist endret 16. mai 2013 09:17 av ninah@uio.no