Forsvaret: Likestillingens fortropp, baktropp og kamparena

Professorene Ulla-Britt Lilleaas og Dag Ellingsen har fulgt to grupper soldater av begge kjønn gjennom ett års verneplikt. Rapport fra et forskningsprosjekt. Oppdragsgiver: Forsvarsdepartementet.

De har fått høre om positive og negative mannskulturer, fellesrommenes utfordringer, jenterommenes konflikter og gleden over å mestre det de ikke hadde trodd de skulle klare. Resultatene er publisert i en rapport som nylig er overlevert Forsvarsdepartementet, som var prosjektets oppdragsgiver.

Kort sammendrag:

Dette er en rapport som gir resultatene fra flere kvalitative studier som har som mål å finne maskulinitetskulturer som hemmer eller fremmer kjønnslikestilling i Forsvaret.
Dette er gjort gjennom informantintervjuer med særlig kunnskapsrike personer på sentrale utkikksposter i Forsvaret og to case-studier: En fra en hæravdeling i Nord-Norge, en annen fra en rekruttutdanning i Sjøforsvaret. Det siste caset førte også til en egen studie av kjønnslikestilling på et Kystvaktfartøy.

Last ned rapporten (pdf).
 

Publisert 25. mars 2014 10:11 - Sist endret 31. mars 2020 09:26