Kjønnsbalanse og læringsutbytte

En ny rapport Kjønnsbalanse og læringsutbytte. En studie av betydningen av kjønns(u)balanse for masterstudenters opplevelse av læringsutbytte og studiekvalitet ble nylig publisert. Studien tar opp spørsmål om hva kjønn og kjønnsbalanse betyr for studiekvalitet og læringsutbyttet blant studenter på mastergradsnivå på tre fag ved UiO.

Foto: coulorbox.com

Studien er basert på kvalitative intervjuer og et spørreskjema blant studenter på disse fagene. Professor Øystein Gullvåg Holter ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK), UiO, har vært prosjektansvarlig og forsker Cecilie Thun ved STK har stått for hoveddelen av gjennomføringen av prosjektet.

Prosjektet er finansiert av Komité for kjønnsbalanse i forskning (KIF), Norsk studentorganisasjon og Universitetet i Oslo. Du kan lese mer om studien på nettsidene til KIF og KILDEN, som bringer intervju med forskerne.  Last ned rapporten (pdf).

Publisert 16. mai 2013 09:17 - Sist endret 31. mars 2020 09:26